jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno-Lecznicze

W dniu 30.12.1992r. Wojewoda Legnicki dokonał wpisu Centrum do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Poradnię Ekologiczną nadając identyfikator Zakładu Opieki Zdrowotnej N 280, a obecnie Centrum wpisane jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą po numerem księgi rejestrowej 000000001614.

 

Cele i zadania

 

Celem nadrzędnym Centrum jest stała kontrola stanu zdrowia dzieci zamieszkałych w rejonie Dolnego Śląska oraz działania profilaktyczno-lecznicze mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu skażenia środowiska na ich zdrowie.

 

Do głównych zadań Centrum należą:

  • Badania przesiewowe dzieci z terenów zagrożonych skażeniami przemysłowymi stanowiące element monitoringu biologicznego,
  • Opieka zdrowotna nad dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami,
  • Organizowanie leczenia ze szczególnym uwzględnieniem preparatów pszczelopochodnych i leczenia klimatycznego,
  • Diagnozowanie skutków działania skażeń przemysłowych, 
  • Wykonywanie opracowań zbiorczych wyników badań i ocena stanu zdrowotnego badanej populacji dziecięcej. 
  • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

W ramach Centrum Profilaktycznego Diagnostyczno-Leczniczego Fundacji funkcjonują Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Poradnie Specjalistyczne, świadczące usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), oraz poza strukturami NFZ, jak Poradnia Medycyny Środowiskowej dla Dzieci. Obecnie Poradnia Medycyny Środowiskowej dla Dzieci w Fundacji, jest jedyną placówką specjalistyczną w województwie dolnośląskim, która od 18 lat zajmuje się kompleksowo dziećmi z zespołem minimalnego uszkodzenia funkcji mózgu, z własnym długofalowym programem obejmującym badania, leczenie i profilaktykę.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!