jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Informacja o projekcie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Nasza Fundacja  wraz z Fundacją „Dbam o Zdrowie” realizuje wspólnie projekt charytatywny w ramach  Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany jest do organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Dzięki wspólnie utworzonym projektom ich beneficjenci otrzymają stałe wsparcie w zakupie leków i środków medycznych. W ramach Konkursu Fundacja „Dbam o Zdrowie” dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych. 

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież, podopieczni Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno – Leczniczym Fundacji, w Legnicy, przy ul. Okrzei 10. Dzieci w ramach terapii detoksykacyjnej otrzymają bezpłatnie propolis w kropelkach, co pozwoli na udzielenie pomocy terapeutycznej większej liczbie potrzebujących dzieci oraz przeprowadzenie kuracji u dzieci zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!