jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Biomonitoring obciążenia ołowiem organizmów dzieci zamieszkujących obszary, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w woj. dolnośląskim

W ramach zadania publicznego promocja i ochrona zdrowia w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno – Leczniczym Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy 

realizowany jest projekt „Biomonitoring obciążenia ołowiem organizmów dzieci zamieszkujących obszary, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w woj. dolnośląskim”. Projekt zakłada wykonanie badań biomonitorinowych na zawartość ołowiu we krwi u 1000 dzieci z gmin następujących powiatów: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski, jaworski, złotoryjski i z miasta Legnicy. W ramach badań monitoringowych przeprowadzany jest: wywiad środowiskowy w formie ankiety, pobór krwi do oznaczania ołowiu, oznaczenie ołowiu we krwi metodą spektroskopii atomowej w Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich Fundacji, wykonywane są badania uzupełniające na podstawie zalecenia lekarza Z Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci. Wyniki opracowuje statystycznie Ośrodek Obliczeniowy Fundacji. Wykonane pomiary stężeń ołowiu we krwi pozwalają na ocenę wielkości indywidualnego narażenia badanych dzieci na toksyczne działanie ołowiu i są podstawą do wdrożenia określonych działań profilaktycznych prowadzonych przez Fundację w Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci, w tym leczenie ambulatoryjne oraz wyjazdowe na turnusach profilaktyczno – leczniczych. Zapraszamy do badań wszystkie dzieci spełniające powyższe kryteria. Nabór grupy docelowej przeprowadzany jest w ścisłej współpracy ze szkołami: dyrekcją, wychowawcami, pedagogami i pielęgniarkami szkolnymi, rodzicami dzieci/opiekunami prawnymi oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

„Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego”

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!