jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Podsumowanie realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Zakończony został projekt charytatywny RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, który w 2014 roku nasza Fundacja realizowała wspólnie z Fundacją „Dbam o Zdrowie”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu beneficjenci projektu mogli bezpłatnie otrzymać preparaty do kuracji.Beneficjentami końcowymi projektu były dzieci zamieszkujące obszar Zagłębia Miedziowego w województwie dolnośląskim objęci opieką Poradni Środowiskowej dla Dzieci w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno – Leczniczym naszej Fundacji. Bezpłatnie preparaty propolisu otrzymało 584 dzieci w ramach kuracji rozpoczętej na turnusie profilaktyczno-zdrowotnym i kontynuowanej w warunkach domowych oraz kuracji ambulatoryjnej. Prowadzona u dzieci terapia biodynamizująca i immunostymulująca z zastosowaniem propolisu w kroplach była wdrażana po badaniach na zawartość ołowiu we krwi dzieci. Badaniami biomonitoringowymi na zawartość ołowiu we krwi w czasie edycji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! w 2014 r., została objęta populacja 3013 dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących ponadnormatywnie zanieczyszczone obszary woj. dolnośląskiego. Ponadnormatywne zanieczyszczenie głównych komponentów środowiska przez wysoko rozwinięty przemysł, nie pozostało bez wpływu na organizm dzieci. Badania wykazały przewlekłe obciążenie ich organizmu metalami ciężkimi, a zwłaszcza ołowiem. Szkodliwe skutki zdrowotne długotrwałej ekspozycji na ołów występują u dzieci nawet przy niskich dawkach. Przewlekłe obciążenie organizmu ołowiem ma wszelkie cechy choroby cywilizacyjnej. Zorganizowanie wszechstronnej pomocy tym dzieciom wymagało opracowania kompleksowego i skutecznego programu badań, profilaktyki, leczenia, postępowania rehabilitacyjnego i edukacyjnego. Program taki został opracowany przez specjalistów i ekspertów Rady Naukowej Fundacji, i od 1991 roku realizowany jest w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji, w Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci. Realizacja tego programu pozwala na ocenę i stałą kontrolę stanu zdrowia dzieci oraz wdrożenie działań profilaktyczno-leczniczych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu skażenia środowiska na ich zdrowie. W celu monitorowania stopnia ekspozycji dzieci na szkodliwe narażenie ołowiem, badaniami monitoringowymi na zawartość ołowiu we krwi została objęta populacja ponad 200 000 dzieci, a leczeniem na turnusach profilaktycznych ponad 20 000 dzieci.

 

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!