jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Działalność

Rozwój przemysłu miedziowego na terenie obecnego województwa dolnośląskiego spowodował zanieczyszczenie głównych komponentów środowiska metalami ciężkimi, w tym bardzo toksycznym ołowiem. Dlatego na tym terenie w 1991 roku z inicjatywy grupy osób powołana została Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy. Głównym jej celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom mieszkającym na terenie Zagłębia Miedziowego. 

Przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń przemysłowych na terenie byłego woj. legnickiego musiało mieć charakter ciągły i obejmować większość populacji. W celu zagwarantowania rzetelności opracowań zbiorczych i oceny stanu zdrowotnego populacji dzieci i młodzieży Fundacja powołała Radę Naukową. W skład Rady wchodzą pracownicy naukowi, uznani eksperci z kraju i zagranicy. Pod kierunkiem Rady Naukowej został opracowany program medyczny, według którego prowadzona jest diagnostyka i leczenie dzieci. Systematycznie odbywają się spotkania Rady, na których analizowane są wyniki badań i leczenia. Otrzymywane dane są opracowywane przez członków Rady i wydawane w formie raportów, publikacji oraz wygłaszane na konferencjach krajowych i zagranicznych. W celu bliskiej współpracy z organami samorządowymi i administracji terenowej Rada Nadzorcza Fundacji powołała Radę Programową. W skład Rady Programowej wchodzą osoby o wysokim statusie społecznym. Na spotkaniach Rady Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdania ze swojej działalności, podsumowuje dotychczasową współpracę i przedstawia plan na następny okres.

Przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń przemysłowych na terenie byłego woj. legnickiego musiało mieć charakter ciągły i obejmować większość populacji. W tym celu Fundacja utworzyła Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno-Lecznicze.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!