jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Inne programy

W ramach działalności Fundacja realizuje również liczne programy wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, w tym we współpracy ponadnarodowej. 

 

Poniżej przykłady zrealizowanych projektów:

 • Lato spotkań, z Verband für sozialkulturelle Arbeit z Berlina, 1996
 • Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży: Wędrujące laboratorium, Fundacja im St. Batorego, 1997-1998 r.
 • Internet dla lekarzy Zagłębia Miedziowego, Fundacja im Stefana Batorego, 1998.
 • Internet jako medium ułatwiające dostęp do wiedzy medycznej, Fundacja im St. Batorego, 2001. 
 • Realizacja programów wychowawczych i profilaktycznej pomocy socjopsychologicznej w szczególności w zakresie promocji zdrowia, Ministerstwo Edukacji, 2003.
 • Poradnia dla osób niepełnosprawnych, Wojewoda Dolnośląski, 2003
 • Dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, PFRON, 2003.
 • O niepełnosprawności inaczej, program integracyjny dla młodzieży, Wojewoda Dolnośląski, 2004.
 • Młodzież w Działaniu- we współpracy z Verein Soziale Dienste Osteuropa z Chemnitz, 2007.
 • Młodzież w Działaniu - międzynarodowa wymiana młodzieży, Komisja Europejskia DG ds. Edukacji i Kultury, 2010r 
 • Wsparcie naukowców z Grodna w rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach naukowych w Polsce i na Białorusi, Ministerstwo Spraw zagranicznych, 2011.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!