jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Działalność popularnonaukowa, edukacyjna i wydawnicza

W okresie dwudziestoletniej działalności zostały zorganizowane pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia, Ministra Zdrowia, Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wojewody Legnickiego, Prezydenta Miasta Legnicy następujące międzynarodowe konferencje naukowe i sesje popularno-naukowe:

 • 17 czerwca 1992r. nt. „Dziecko w skażony środowisku”
 • 11 marca 1993r. nt. „Promocja zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka”
 • 27 - 29 maja 1994r. nt. „Zdrowie dzieci w zagrożonym ekologicznie środowisku”
 • 02 - 04 czerwca 1995r. nt. „Problemy ekologiczne i zdrowotne dzieci w środowisku skażonym”.
 • 31.05 - 2.06.1996r.nt. „Dziecko w skażonym środowisku - kształtowanie zachowań prozdrowotnych”
 • 06 – 08 czerwca1997r. nt. „Dziecko w skażonym środowisku - problemy ekologiczne i zdrowotne”.
 • 05 – 06 czerwca 1998r. nt. „Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka”.
 • 28 - 29 maja1999 r. nt. „Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie – profilaktyka i problemy zdrowotne”.
 • 02 - 04 czerwca 2000 r. nt. „Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie”
 • 01 - 03 czerwca 2001r. nt. "Uwarunkowania środowiskowe zdrowia dzieci"
 • 24 - 25 maja 2002r. nt. "Środowisko a zdrowie dziecka"
 • 30 - 31 maja 2003r. nt. "Środowisko a zdrowie dziecka – Dziecko, Środowisko, Przyszłość”
 • 04 - 05 czerwca 2004r. nt. „Środowisko a zdrowie dziecka – udział środowiska miejskiego i wiejskiego w kształtowaniu zdrowia dzieci”
 • 02 - 03 czerwca 2006r. nt. „Zdrowie dzieci i narażenia środowiskowe”
 • 20 - 21 czerwca 2008r. nt. „Narażenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne”
 • 21 - 22 maj 2010r. nt. "Zdrowie dzieci a czynniki środowiskowe, klimatyczne i społeczne"
 • 25 - 28 maj 2011r. nt. "Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych”. 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!