Informacje jak przekazać 1%

Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich

Badanie krwi na zawartość ołowiu wykonuje Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich Fundacji. Ołów we krwi pełnej oznacza się metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej z elektrotermiczną atomizacją na spektrometrze firmy Hitachi model Z-8200. Nasze laboratorium uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości, których wyniki potwierdzają wiarygodność oznaczenia poziomów metali.

 Wykonane pomiary stężeń ołowiu we krwi pozwalają na ocenę wielkości indywidualnego narażenia badanych dzieci na toksyczne działanie ołowiu i są podstawą do wdrożenia określonych działań profilaktycznych prowadzonych przez Fundację w Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci. Każde dziecko objęte badaniami otrzymuje materiały informacyjne dotyczące profilaktyki ołowiowej.

W okresie dwudziestu lat Fundacja objęła badaniami ponad 180 tys. dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wyniki badań są opracowywane statystycznie w Ośrodku Obliczeniowym Fundacji. Wyniki przedstawiane są na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Pobieranie krwi na badania stężenia ołowiu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18:00 w Gabinecie Zabiegowym.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!