jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

O monitoringu

Specyfiką skażenia przemysłowego Zagłębia Miedziowego jest zanieczyszczenie głównych komponentów środowiska metalami ciężkimi, w tym bardzo toksycznym ołowiem. Prowadzi to do określonych skutków zdrowotnych, najbardziej poznanych w przypadku przewlekłej intoksykacji ołowiem. Objawiają się one zespołem Minimalnego Uszkodzenia Funkcji Mózgu. Dziecko staje się agresywne, ma stale trwające poczucie zmęczenia, pogarsza się jego sprawność intelektualna, występują trudności w nauce, obniża wskaźnik inteligencji. 

Przeprowadzane od 1991 r. badania przesiewowe populacji dzieci zamieszkujących obszar Zagłębia Miedziowego w ramach monitoringu biologicznego wykazały, że średnio około 20% populacji dzieci ma przekroczenie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich. Działania prowadzone przez Poradnię Medycyny Środowiskowej dla Dzieci Fundacji zgodne są z Narodowym Programem Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - czerwiec 1993r.), który w kierunkach realizacji NPZ postuluje „Wdrożenie regionalnych systemów wczesnego wykrywania zatruć ołowiem i innymi metalami ciężkimi u dzieci w skali eliminującej możliwość klinicznego zatrucia” (rozdz. V, pkt. 3).

Badania monitoringowe obejmują:

  • wywiad środowiskowy zebrany w formie ankiety (ankieta środowiskowa opracowana przez Radę Naukową Fundacji),
  • badania ogólnolekarskie,
  • badania laboratoryjne polegające na oznaczeniu poziomów ołowiu, kadmu i miedzi we krwi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją,
  • badania uzupełniające u dzieci z przekroczonymi poziomami metali ciężkich we krwi, jak badania biochemiczne, encefalograficzne (EEG) oraz psychologiczne.

Badania mają charakter ciągły i długofalowy. Oznaczone w Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich Fundacji poziomy stężeń ołowiu we krwi pozwalają na ocenę wielkości narażenia indywidualnego badanych dzieci na toksyczne działanie ołowiu i są podstawą do wdrożenia określonych działań profilaktyczno-leczniczych prowadzonych przez Poradnię Medycyny Środowiskowej dla Dzieci. 

Wykonane badania są opracowywane statystycznie w Ośrodku Obliczeniowym Fundacji za pomocą programu opracowanego przez zespół informatyków współpracujących z Akademią Medyczną we Wrocławiu. W ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji”, do tej pory zostało zbadanych ponad 181 tys dzieci na zawartość ołowiu we krwi.

Pobrania krwi na oznaczenia metali ciężkich prowadzone są codziennie w gabinecie zabiegowym Fundacji oraz w terenie przez ekipę wyjazdową Fundacji, według harmonogramu pobrań. 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!