jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

O nas

O Fundacji

  

Prawne aspekty powstania i funkcjonowania

  

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy jest zaliczany do obszaru o szczególnym zagrożeniu ekologicznym. Jest to wynikiem intensywnego skażenia wszystkich komponentów środowiska metalami ciężkimi, w tym bardzo toksycznym z nich ołowiem. Dlatego na tym terenie w 1991 roku z inicjatywy grupy osób /zdjęcie od lewej: Halina Strugała-Stawik, Barbara Szanduła, Krzysztof Stawik/ powołana została Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy. Głównym jej celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom mieszkającym na terenie Zagłębia Miedziowego. Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 27.12.1991 r. w swym postanowieniu dokonał wpisu do RF pod pozycją 1945, sygn. akt. XVI Ns. Rej. F. 174/91. Obecny wpis Fundacji, Rejestr Fundacji w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000107870. W myśl statutu Fundacji organem zarządzającym jest Rada Nadzorcza Fundacji, a wykonawczym Zarząd Fundacji. Organami doradczymi są Rada Naukowa i Rada Programowa.

 

Baza lokalowa 

 

W celu prowadzenia działalności koniecznym było stworzenie właściwej bazy lokalowej. Dzięki przychylności władz wojewódzkich na naszą prośbę przekazano dla potrzeb Centrum obiekt w Legnicy przy ul. Okrzei 10 w miesiącu marcu 1993r. Po ustanowieniu aktu własności rozpoczęto remont. Od 1997r. mieści się w nim siedziba Fundacji wraz z Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym. 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!