jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Poradnie specjalistyczne

Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja osobiście lub telefonicznie 

od 8.00 do 18.00 , tel.76-852-46-61

Poradnia Rehabilitacyjna zajmuje się rehabilitacją wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu. Pacjentami, którzy przyjdą do naszej poradni rehabilitacyjnej opiekuje się lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej, który kwalifikuje chorego na odpowiedni rodzaj rehabilitacji, zlecając kompleks niezbędnych zabiegów.

Świadczenia poradni rehabilitacyjnej obejmują:

  • konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej,
  • fizykoterapię, w tym: światłolecznictwo, elektroterapia, leczenie zmiennym polem magnetycznym i elektromagnetycznym, ultradźwięki, laseroterapia, 
  • kinezyterapię, w tym: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja prowadzona indywidualnie przez fizjoterapeutę, ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu z oporem, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów).
  • masaż leczniczy 

 

Poradnia Medycyny Środowiskowej dla Dzieci

Dzieci z podwyższonymi poziomami metali ciężkich we krwi objęte są opieką medyczną w Poradni Medycyny Środowiskowej dla Dzieci, która od 1992 roku prowadzona jest przez Fundację, a w latach 1999-2003 świadczyła usługi medyczne w ramach umowy z Dolnośląską Regionalną Kasą Chorych. Świadczone w Poradni usługi medyczne w ramach porady specjalistycznej i/lub porady kompleksowej obejmują w zależności od rodzaju porady badanie lekarskie, zebranie wywiadu, badanie stężenia ołowiu we krwi, inne badania biochemiczne i hematologiczne, badania spirometryczne, EEG, EKG oraz dodatkowe niezbędne do pełnej diagnostyki badania. Dzieci pozostające pod stałą opieką Poradni posiadają legitymację, w której notowane są wszystkie wyniki badań, wyznaczane terminy kolejnych wizyt wraz z zaleceniami. Lekarze Poradni również, ze względu na stan zdrowia, kierują dzieci, na leczenie na turnusach profilaktyczno-leczniczych do ośrodków w górach i nad morzem.

Kliknij aby otworzyć
 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!