jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja pacjentów jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 18.00, osobiście lub telefonicznie, tel.76-852-46-61.

 

Przychodnia udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom ubezpieczonym i zaoptowanym w naszej przychodni.

 

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej POZ obejmują:

  • opiekę lekarza POZ (rodzinnego),
  • opiekę pielęgniarki i położnej POZ.

 

W zakres świadczeń POZ wchodzą:

  • porada i badania lekarskie,
  • diagnostyka i leczenie,
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe
  • opieka zdrowotna nad rodziną,
  • szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień,
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

 

Świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Takiego wyboru dokonuje się poprzez złożenie „deklaracji wyboru”. Druki deklaracji dostępne są w rejestracji przychodni lub na naszej stronie w zakładce ZAPISY.

 

Usługi medyczne w zakresie POZ są wykonywane w godzinach pracy przychodni tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 18.00.

 

Natomiast w godz. 18.00 - 8.00, w soboty, niedzielę i święta pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5.

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!