jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Prace naukowo-badawcze

Wykaz prac zrealizowanych przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w ramach programów i uzyskanych grantów:

 • Prace na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 1992.
 • Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem skażenia opadem pyłów zawierających metale na rozwój psychofizyczny dzieci szkolnych zamieszkujących obszar województwa legnickiego oraz ocena metod leczenia detoksykacyjnego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie, 1992 – 1993.
 • Program długofalowych i profilaktyki zatrucia ołowiem najmłodszych dzieci i kobiet ciężarnych zamieszkujących obszar Zagłębia Miedziowego, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 1994.
 • Obserwacja rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku 0-3 lat w zależności od pre- i postnatalnych poziomów ołowiu we krwi, Komitet Badań Naukowych, 1995-1999.
 • Wykonanie monitoringu biologicznego stopnia narażenia i skutków zdrowotnych u dzieci z najbardziej zagrożonych gmin województwa legnickiego, UW, 1996-1998.
 • Program Phare/Tacis LIEN- monitoring biologiczny i turnusy profilaktyczne, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa, 1996 - 1997.
 • Układ oddechowy - metale ciężkie - biomarkery, Program Unii Europejskiej w ramach programu INCO-COPERNICUS, 1997- 1998.
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
 • Organizacja trzytygodniowych turnusów profilaktyczno-leczniczych dla dzieci i młodzieży objętych ubezpieczeniem KRUS, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 2001.
 • Organizacja trzytygodniowych turnusów profilaktyczno-leczniczych dla dzieci i młodzieży objętych ubezpieczeniem KRUS, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 2002. 
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 2003.
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji Fundacja Polska Miedź, 2009.
 • Wykonanie usług zdrowotnych w ramach programu "Profilaktyka zdrowotna wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród uczniów szkół podstawowych Powiatu Głogowskiego z rocznika 2000 i 2001", Starostwo Powiatowe w Głogowie, 2010.
 • Profilaktyka  zdrowotna wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych" Gmina Legnica, 2010.
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji, Fundacja Polska Miedź, 2010.
 • Turnusy zdrowotne szansą dla dzieci Zagłębia Miedziowego” w ramach programu FIO, 2011.
 • Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Profilaktycznym Diagnostyczno-Leczniczym Fundacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2010, 2011, 2012.

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!