jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Rada Naukowa

Rada Naukowa Fundacji jest zespołem doradczym i opiniującym działalność Fundacji. Została powołana w celu zagwarantowania rzetelności opracowań zbiorczych i oceny stanu zdrowotnego populacji dzieci i młodzieży. W skład Rady, pod przewodnictwem Pana Profesora dr hab. Zbigniewa Rudkowskiego, wchodzą pracownicy naukowi, uznani eksperci z kraju i zagranicy. Pod kierunkiem Rady Naukowej został opracowany program medyczny, według którego prowadzona jest diagnostyka i leczenie dzieci. Systematycznie odbywają się spotkania Rady, na których analizowane są wyniki badań i leczenia. Otrzymywane dane są opracowywane przez członków Rady i wydawane w formie raportów, publikacji oraz wygłaszane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członkowie Rady Naukowej sprawują swoje funkcje społecznie. Za ich wieloletnią pracę, zaangażowanie i serce wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i dziękujemy w imieniu dzieci, podopiecznych Fundacji.

 

Skład Rady Naukowej:

Prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski, Akademia Medyczna, Wrocław, Przewodniczący Rady Naukowej

David Bellinger, Associate Professor of Neurology Harvard Medical  School, Neuroepidemiology Unit Children Hospital, Boston, USA

Dr n. med. Stephan Böse-O’Reilly, Institute of Public Health, Austria 

Scott Clark, Professor of Environmental Health, Department of Environmental Health Division of Environmental Hygiene & Chemistry, University of Cincinnati, USA

Prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, Zakład Żywności i Żywienia Akademia Wychowania Fizycznego, Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Legnica

Prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Prof. dr hab. Zofia Ignasiak, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Prof. dr hab. Marek Jakubowski, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Prof. dr hab. med. Janusz Hałuszka, Uniwersytet Jagielloński CM, Kraków

Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytut Medycyny  Pracy, Łódź

Dr hab. med. prof. nadzw. Beata Karakiewicz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Doc. dr n. farm. Bogdan Kędzia, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań

Prof. dr hab. med. Tadeusz Kozielec, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Prof. dr hab. med. Kazimerz Madaliński, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Dr hab. prof. nadzw. Krystyna Pawlas, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Dr hab. Natalia Pawlas, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec

Dr n. med. Tomasz Pietraszkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Mgr Grażyna Rażniewska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Prof. dr hab. Birute Skerline, Faculty of Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Prof. dr hab. Jerzy Sokal, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec

Dr n. med. Halina Strugała-Stawik, Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, Legnica

Dr n. med. Andrzej Szpakow, Uniwersytet Grodzieński, Grodno, Białoruś

Dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Prof. dr hab. med. Jan Zejda, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Dr hab. n. med. Renata Złotowska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!