jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Spisy treści

Spis treści_1992_ Dziecko w skażonym środowisku:

1.AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO, mgr inż. Zdzisław Kiedel, dr Danuta Dembicka

2.DZIECKO W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski, dr n. med. Tomasz Pietraszkiewicz

3.OMÓWIENIE DOKUMENTU pt: "Preventing Lead poisoning in Young Children" opublikowanego w październiku 1991 r, prof. dr hab. Marek Jakubowski

4.STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE, dr Jerzy Turzański

5.FUNDACJA NA RZECZ DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, dr n. med. Halina Strugała-Stawik, mgr Barbara Szanduła

6.EFEKTY POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNO-LECZNICZEGO U DZIECI Z TERENÓW O INTENSYWNEJ DEGRADACJI EKOLOGICZNEJ (Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe), prof. dr hab. Janusz Hałuszka, dr n. med. Halina Strugała-Stawik, dr Zbigniew Kutyba, dr n. med Lesław Sojka

7.WYNIKI MIESIĘCZNEGO LECZENIA W RABCE DZIECI Z REGIONU LEGNICKIEGO, J. Haluszka, L. Sojka, J. Gaweł, E. Kossek, G. Willim

8.PSYCHOLOGICZNE SKUTKI NARAŻENIA NA NISKIE STĘŻENIA OŁOWIU WŚRÓD DZIECI, dr Bohdan Dudek

9.DANE METODYCZNE I LITERATUROWE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ METALI CIĘŻKICH I MIKROELEMENTÓW OZNACZANYCH W CENTRALNYM LABORATORIUM TOKSYKOLOGII - MIASTECZKO ŚLĄSKIE, mgr Piotr Słota, mgr Józef Frydrych

10.METALE CIĘŻKIE A ŻYWNOŚĆ, mgr Grażyna Ditchen-Rynarzewska

11.WPROWADZENIE KOMPUTEROWEJ PREZENTACJII OBRÓBKI STATYSTYCZNEJ WYNIKÓW BADAŃ, Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich - Tarnowskie Góry

 

Spis treści_1993_PROMOCJA ZDROWIA W OCHRONIE EKOLOGICZNEJ

1.WYBRANE ZAGADNIENIA PROMOCJI ZDROWIA DZIECI WOBEC ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH, prof. dr med. hab. Zbigniew Rudkowski

2.POZIOMY BIOLOGICZNE OŁOWIU l KADMU U MIESZKAŃCÓW POLSKI, Marek Jakubowski

3.WPŁYW ŚRODOWISKOWEGO NARAŻENIA NA OŁÓW NA PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE DZIECI W WIEKU 7-11 LAT, Bohdan Dudek. Dorota Merecz-Kot,

4.ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA ZDROWIA (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu metali ciężkich), prof. dr hab. Maria Pawlaczyk-Szpilowa

5.INFORMACJA O DZIAŁANIACH l ZAMIERZENIACH FUNDACJI NA RZECZ DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, dr n.med. Halina Strugała-Stawik mgr Barbara Szanduła

6.APITERAPIA - NADZIEJĄ CHOREGO, ks.dr Henryk Ostach

7.PROPOLIS W PRAKTYCE, lek. Zbigniew Kutyba

8.PREZENTACJA CERTYFIKATÓW Z DZIEDZINY APITERAPII, ks. dr Henryk Ostach

9.WPROWADZENIE KOMPUTEROWEJ PREZENTACJI l OBRÓBKI STATYSTYCZNEJ WYNIKÓW BADAŃ DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, Piotr Słota

10.DZIAŁANIA FUNDACJI NA RZECZ DZIECI "MIASTECZKO ŚL."W ELIMINACJI ZAGROŻEŃ OD METALI CIĘŻKICH, mgr inż. M. Dubieński

 

Spis treści_1994_Zdrowie dzieci w zagrożonym ekologicznie środowisku

1.ZATRUCIE OŁOWIEM - CZĘŚĆ I , John Graef

2.NEUROPSYCHOLOGICZNA TOKSYCZNOŚĆ OŁOWIU U DZIECI NARAŻONYCH, David Bellinger Ph.D.

3.THE NEUROPSYCHOLOGICAL TOXICITY OF LEAD EXPOSURE IN CHILDREN, David Bellinger, Ph.D.

4.EMISJA METALI CIĘŻKICH Z PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO - STAN OBECNY, PERSPEKTYWY, Jerzy Dobrzański

5.WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SKAŻENIA OPADEM PYŁÓW ZAWIERAJĄCYCH METALE CIĘŻKIE, NA ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECI Z WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO ORAZ WYNIKI LECZENIA DETOKSYKACYJNEGO, Halina Strugała-Stawik, Krzysztof Stawik

6.STAN ZDROWIA I STĘŻENIE WYBRANYCH METALI WE KRWI - OCENA WYNIKÓW BADAŃ DZIECI Z ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA ROK 1993, Halina Strugała-Stawik, Krzysztof Stawik, Tomasz Pietraszkiewicz, Agnieszka Zaręba, Zbigniew Rudkowski

7.WPŁYW ŚRODOWISKOWEGO NARAŻENIA NA OŁÓW NA FUNKCJE PSYCHICZNE DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, Bohdan Dudek

8.ŚRODOWISKOWE NARAŻENIE NA OŁÓW A POZIOM OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, Dorota Merecz

9.WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI NA ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWĄ, Zbigniew Jethon

10.ELTERLICHE AMALGAMFULLUNGEN: MANNLICHE FERTILITAT - QUECKSILBERBELASTU]VG DES NEUGE NEUGEBORENEN, F. Schweinsberg, A. Forstmann, V. Hanf

11.WYPEŁNIENIA AMALGAMATOWE U RODZICÓW: MĘSKA PŁODNOŚĆ OBCIĄŻENIE RTĘCIĄ NOWONARODZONYCH (BADANIA BIEŻĄCE), F. Schweinsberg, A. Forstmann, V. Hanf

12.ROLA ŁOŻYSKA W DETOKSYKACJI METALI, Jacyszyn K., Milnerowicz EL, Zasławski R.

13.WPŁYW NIEKTÓRYCH ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH NA ORGANIZM DZIECKA, Adam Jankowski

14.WPŁYW PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH NA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECKA, Wincenty Śliwa , Anna Dąbrowska

15.POZIOM ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO DZIECI Z WYBRANYCH WSI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ BIOCHEMICZNYCH KRWI, Piotr Wolski

16.Honitoring biologiczny ołowiu i kadmu: system i kontrola jakości, mgr Grażyna Rażniewska.

17.ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH I ROŚLINACH NA TERENACH OBJĘTYCH ODDZIAŁYWANIEM PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO, Zofia Spiak

18.OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA WYBRANEJ GRUPY MŁODZIEŻY (13-15 LAT) Z ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, Alicja Żechałko-Czajkowska, Grażyna Ditchen - Rynarzewska, Dagmara Kmieć

19.ROLA EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU POSTAW ETYCZNYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA, Maria Gumińska

20.EKOLOGICZNE PODSTAWY PROKREACJI, prof. dr hab. med. Włodzimierz Fijałkowski21. OCENA WYNIKÓW STĘŻENIA OŁOWIU WE KRWI U DZIECI W WIEKU 6-8 LAT MIESZKAJĄCYCH WE WROCŁAWIU, Jerzy Gasiński, Franciszek Iwańczak

22.KARMIENIE PIERSIĄ W WARUNKACH SKAŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, Staudt-Spychałowicz G., Ulfig-Maślanka R., Kasznia-Kocot J.

23.ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO PRZEWODU POKARMOWEGO U DZIECI SPOWODOWANE NIEDOŻYWIENIEM, Andrzej Grzybowski, Krystyna Grzybowska

24.ANALIZA KLINICZNA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W ŚRODOWISKU SKAŻONYM OŁOWIEM, Franciszek Iwańczak , Jerzy Gasiński Danuta, Horbaczyńska-Szelachowska , Andrzej Stawarski Maciej Potyrala ,Ryszard Andrzejak , Jolanta Antonowicz

25.OCENA WYNIKÓW STĘŻENIA OŁOWIU i KADMU WE KRWI KOBIET CIĘŻARNYCH W TRZECIM TRYMESTRZE CIĄŻY MIESZKAJĄCYCH WE WROCŁAWIU, Jerzy Gasiński, Franciszek Iwańczak

26.ROLA PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH.SKAŻENIE ŚRODOWISKA OŁOWIEM.ODDZIAŁYWANIE OŁOWIU NA ORGANIZM. , A. Nowak, M. Szczepanik, B. Tyczyńska-Hoffman, M. Czerwionka-Szaflarska

27.OCENA LOKALIZACJI PRZEDSZKOLI W ASPEKCIE NARAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO DZIECI, Elżbieta Kulka, Zdzisława Piesak, Wanda Jarosz

28.ASYMETRIA WYBRANYCH CECH ELEKTRO FIZJOLOGICZNYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, Edward Ziobro, Jadwiga Jakuszko

29.OCENA PRZYDATNOŚCI PREPARATU PROPOLIS DO USUWANIA DEPOZYTÓW OŁOWIU Z USTROJU SZCZURA, Andrzej Sapota, Danuta Ligocka, Marek Jakubowski

 

Spis treści_VI_1997_Dziecko w skażonym środowisku-kształtowanie zachowań prozdrowotnych

1.Obniżanie się stężenia Pb_B u dzieci w Lubinie w latach 1992-1997. Indywidualne uwarunkowania występowania podwyższonego stężenia Pb_B u dzieci, R. Andrzejak, L. Gruszczyński, K. Lisowska

2.Identyfikacja czynników ryzyka zaburzeń rozwoju prenatalnego noworodków w wybranych rejonach Polski, Bogumiła Berlińska, Krystyna Sitarek

3.Porównawcza ocena częstości wad wrodzonych u noworodków w 3 województwach: wałbrzyskie, suwalskie, piotrkowskie, Krystyna Sitarek, Bogumiła Berlińska

4.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA OCENĘ PRZEZ DZIECI WYŻYWIENIA I PROGRAMU RUCHOWEGO PODCZAS TRWANIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO, Wojciech Chalcarz, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek, Dagmara Osiecka, Agnieszka Śrama, Danuta Sury, Małgorzata Głowacka

5.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA PREFERENCJE POKARMOWE DZIECI Z ZAGŁĘBIA LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO, Wojciech Chalcarz, Małgorzata Kaczmarek, Agnieszka Śrama, Ewa Żuk, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek, Małgorzata Głowacka

6.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA SPOSÓB ŻYWIENIA DZIECI Z ZAGŁĘBIA LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO, Wojciech Chalcarz, Małgorzata Głowacka , Dagmara Osiecka , Agnieszka Śrama, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek

7.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WIEDZĘ ŻYWIENIOWĄ DZIECI Z ZAGŁĘBIA LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO, Wojciech Chalcarz, Małgorzata Głowacka, Barbara Libako, Agnieszka Śrama, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek

8.OCENA SKAŻENIA METALAMI CIĘŻKIMI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z REJONU ODDZIAŁYWANIA HM"GŁOGÓW", Alicja Żechałko – Czajkowska

9.Ocena narażenia populacji na działanie metali ciężkich występujących w produktach z rejonu oddziaływania Huty Miedzi "Głogów", Alicja Żechałko – Czajkowska

10.Przydatność wybranych polisacharydów do usuwania metali ciężkich ze środowiska, B. Garncarek, A. Czagarowski

11.ZMIANY BIOCHEMICZNE W ŁOŻYSKACH KOBIET ŻYJĄCYCH NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH, Maria Gumińska, Teresa Kędryna, Lucyna Zamorska

12.ZASTOSOWANIE NORMOBARYCZNEGO INTERWAŁOWEGO TRENINGU HIPOKSYCZNEGO U DZIECI Z ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, Janusz Hałuszka, Jerzy Zaremba-Czereyski, Grzegorz Willim

13.Analiza zmian wybranych wskaźników zdrowia u dzieci zamieszkujących tereny ekologicznie zagrożone, Zofia Ignasiak, Andrzej Januszewski, Teresa Sławińska, Andrzej Śrutwa

14.STAN WYSKLEPIENIA STOPY DZIECI WIEJSKICH Z OKOLIC LEGNICY, Andrzej Zaleski, Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki, Grzegorz Żurek

15.Seroepidemiologia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci Polkowickich – DONIESIENIE WSTĘPNE, Rafał Załuski, Zofia Ignasiak, Elżbieta Poniewierka

16.WPŁYW CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH NA WYSOKOŚĆ CIAŁA DZIECI Z POLKOWIC, Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki , Artur Malejko

17.Próba określenia zależności pomiędzy wydolnością fizyczną a wskaźnikiem pracy u chłopców wiejskich ze środowiska ekologicznie zagrożonego, Z. Ignasiak, E. Piesiewicz, R. Piesiewicz, A. Januszewski

18.SZACOWANIE RYZYKA WYSTĄPIENIA SKUTKÓW ZDROWOTNYCH NARAZENIA NA CZYNNIKI CHEMICZNE, Marek Jakubowski

19.REAKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI ALERGICZNYCH NARAŻONYCH NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE W KRAKOWIE, Wiesław Jędrychowski, Elżbieta Flak, Elżbieta Mróz

20.Model opieki nad dziećmi z podwyższonym stężeniem ołowiu we krwi realizowany w Przychodni Medycyny Środowiskowej, Joanna Kasznia-Kocot , Beata Dąbkowska , Iwona Maliszewska

21.Stężenia ołowiu we krwi noworodków chorzowskich a urodzeniowe parametry rozwoju fizycznego, Joanna Kasznia- Kocot

22.Ocena stopnia skażenia metalami ciężkimi zwierząt i żywności zwierzęcego pochodzenia w województwie legnickim, Piotr Kołodziej

23.ANALIZA WZAJEMNYCH KORELACJI STĘŻEŃ MAGNEZU I OŁOWIU U DZIECI W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU KARMIENIA, Tadeusz Kozielec, Grażyna Durska, Dorota Strecker

24.OCENA ZWARTOŚCI OŁOWIU WE WŁOSACH U DZIECI W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ŻYWIENIA, Dorota Strecker, Tadeusz Kozielec, Grażyna Durska, Beata Karakiewicz

25.Efektywność stosowania propolisu w ograniczaniu bioakumulacji ołowiu w jajach i tkankach drobiu, Króliczewska B., Kołacz R., Kupczyński R., Krukowski K.

26.Ekotoksykologiczne problemy przyzagrodowego chowu drobiu na przykładzie wybranych gospodarstw wiejskich w rejonie LGOM, Kupczyński R., Wiśniewski J., Króliczewska B.

27.MONITORING BIOLOGICZNY W EKSPOZYCJI NA OŁÓW DZIECI Z POLKOWIC, Jolanta Mielczarek, Anna Rydzewska

28.Dynamika wydalania metali, metalotioneiny i N-acetylo-b -D-glukozaminidazy z mlekiem matki w warunkach narażenia środowiskowego i ekspozycji na dym tytoniowy, Halina Milnerowicz , Alicja Tymańska , Ryszard Pasławski

29.Badania stężeń ołowiu we krwi dzieci z województwa legnickiego w latach 1991 - 1997, Halina Strugała - Stawik, Barbara Pastuszek, Agnieszka Zaręba, Danuta Dembicka

30.CAŁODZIENNE POBRANIE OŁOWIU I KADMU W DIETACH DZIECI Z TERENU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, D. Olejnik, Z. Krejpcio, R. Wójciak, J. Gawęcki, D. Śmigiel-Papińska

31.Wpływ środowiskowego narażenia na zmiany wybranych parametrów biochemicznych w moczu dzieci z Zagłębia Miedziowego w badaniach wieloletnich- Cz.I Zmiany stężenia kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i żelaza, Ewa Bakońska-Pacoń, Krzysztof A.Sobiech

32.Wpływ środowiskowego narażenia na zmiany stężenia wybranych parametrów biochemicznych w moczu dzieci z Zagłębia Miedziowego w badaniach wieloletnich -Cz. II. Zmiany stężenia białka, kreatyniny oraz wapnia i magnezu, Irena Nowacka, Krzysztof A. Sobiech

33.Wpływ ołowiu środowiskowego na stan narządu słuchu dzieci, Krystyna PAWLAS, Małgorzata GAŹDZIK, Katarina OSMAN

34.Analiza danych anamnestycznych u dzieci z podwyższonym stężeniem ołowiu we krwi, Tomasz Pietraszkiewicz, Elżbieta Jankowska

35.ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH W OCENIE NARAŻENIA NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA U DZIECI, J.J. Pietrzyk, A. Huzior-Bałajewicz, M. Schlegel-Zawadzka, Z. Zachwieja, M. Komorowska, M. Fiszer

36.Model opieki nad dzieckiem w aspekcie ekologicznym, lek. med. Elżbieta Powązka, lek. med. Czesław Marcinek

37.ROLA I MIEJSCE TAŃCA W OPIECE SANATORYJNEJ NAD DZIEĆMI, Danuta Sury

38.Ocena stanu zdrowia dzieci ze środowisk przemysłowych na podstawie badań toksykologicznych i epidemiologiczno statystycznych, Agnieszka Zaręba

 

 

 

Spis treści_VII_1998_Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka

1.Poziomy ołowiu we krwi u dzieci 0-24 m.ż.- doniesienie wstępne, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek

2.Rozwój psychomotoryczny dzieci w pierwszych latach życia w zależności od pre- i postnatalnej ekspozycji na ołów ? doniesienie wstępne, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek

3.Zmiany poziomów ołowiu we krwi matek i ich dzieci w pierwszych latach po porodzie - doniesienie wstępne, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek

4.Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta a zdolności wysiłkowe dzieci wiejskich z terenów ekologicznie zagrożonych, Ryszard Piesiewicz, Zofia Ignasiak, Andrzej Januszewski, Elżbieta Piesiewicz

5.Wybrane aspekty rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci wiejskich z Zagłębia Miedziowego, Grzegorz Żurek

6.Ocena wybranych parametrów stanu zdrowia dzieci z terenów zagrożonych ekologicznie - Doniesienie wstępne, Andrzej Januszewski, Zofia Ignasiak

7.Ocena częstości występowania atopii u dzieci z objawami ze strony układu oddechowego w środowisku skażonym ołowiem (Legnica), Dr med. B .Mohaissen., Dr med. Z. Doniec., Lek. med. M.Krzak.,Dr med. H. Stawik

8.Wpływ antropogennych źródeł zanieczyszczenia Rybnika oraz palenia biernego na przebieg ciąży i stan noworodków, Bernat Krystyna, Karska Maria

9.Rozwój fizyczny dzieci a intoksykacja związkami ołowiu, Halina Borzęcka, Andrzej Borzęcki, Małgorzata Zajączkowska, Zofia Zinkiewicz, Marek Majewski

10.KGHM Polska Miedź S.A. w drodze do czystej produkcji, Helena Byrdziak

11.CZYNNIKI EKOLOGICZNE ŚRODOWISKA I PATOLOGIA DZIEDZICZNA, Dr. n. med. J.Kisielewski, Dr. n. med. A. Szpakow

12.WPŁYW NEGATYWNYCH CZYNNIKOW EKOLOGICZNYCH NA ORGANIZM KOBIET CIĘŻARNYCH I PROGNOZA ODLEGŁYCH SKUTKOW DLA PŁODU, Prof. dr hab. M.Omeljanczyk, Dr n. med. A. Szpakow, Dr n. med. E.Orłowa

13.PROBLEMY EKOLOGICZNE ZACHOWANIA ZDROWIA KOBIET CIĘŻARNYCH NA BIAŁORUSI, Lek. A. Sieławko, Prof. dr. hab. M. Omeljanczyk

14.KONSTYTUCJA ANATOMICZNA CZŁOWIEKA I PATOLOGIA DZIEDZICZNA, Prof. dr. hab. S.Usoiew , Dr. n. med. J. Kisielewski, Dr. n. med. A. Szpakow

15.Wybrane czynniki socjalno-ekonomiczne a efekty terapeutyczne w środowiskowym zatruciu ołowiem u dzieci, Joanna Kasznia-Kocot, Dorota Jarosińska, Beata Dąbkowska

16.Informacja nt. Staropolanki i jej producenta

17.KORELACJA ZAWARTOŚCI OŁOWIU WE WŁOSACH I WE KRWI DZIECI Z REJONU LOM-u, Zbigniew Krejpcio, Danuta Olejnik, Rafał Wójciak, Danuta Śmigiel-Papińska

18.ZAWARTOŚĆ KADMU I ŻELAZA W TKANKACH KUR PODDANYCH DOŚWIADCZALNEJ INTOKSYKACJI KADMEM I DETOKSYKACJI, Bożena Króliczewska, Roman Kołacz

19.Poziom pierwiastków ciężkich (ołowiu i kadmu) we krwi dzieci i młodzieży mieszkających w rejonie przejść granicznych Sieniawka i Porajów , jako wyraz skażenia środowiska spowodowany nasilonym samochodowym ruchem przygranicznym, LESZEK MICHNIEWICZ

20.Program zdrowotny zapobiegania i leczenia otyłości u dzieci pt. Mamo, nie chcę być gruby, Renata Mozrzymas

21.Badania stężenia ołowiu we krwi dzieci 9-10 letnich z województwa legnickiego 1996-1998, Halina Strugała, Barbara Pastuszek, Danuta Dembicka

22.STĘŻENIA OŁOWIU WE KRWI DZIECI LEGNICKICH LECZONYCH SANATORYJNIE, Halina Strugała-Stawik, Tomasz Pietraszkiewicz, Danuta Dembicka-Bekas, Barbara, Pastuszek, Agnieszka Zaręba, Bernard Zajadaczek

23.Rozwój fizyczny i wydolność dzieci legnickich leczonych sanatoryjnie z powodu mikrointoksykacji ołowiowej, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała-Stawik, Elżbieta Jankowska

24.NARAŻENIE NA OŁÓW W REJONIE ODDZIAŁYWANIA HUTY MIEDZI "GŁOGÓW", Lesław Pilc

25.HIPERCHOLESTEROLEMIA PROBLEM NIE TYLKO DOROSŁYCH, Iwona Sakowska -Maliszewska, Tomasz Rzemieniu

26.Zespół nerczycowy spowodowany zatruciem rtęcią-opis przypadku, Iwona Sakowska-Maliszewska, Beata Dąbkowska, Urszula Ciechanowska

27.Praktyczne zastosowanie kwasu 2,3-dimerkaptobursztynowego w leczeniu ołowicy u dzieci w USA, Andrzej Sapota i Anna Kilanowicz

28.Toksyczność glinu, Marzenna Nasiadek, Jadwiga Chmielnicka

29.Poziomy kadmu i aktywność N-acetylo-b-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu u młodzieży szkolnej z obszaru bez źródeł przemysłowej emisji kadmu, J.K. Subdys, J.K. Piotrowski

30.Use of a Field Portable X-Ray Fluorescence Analyzer to Determine the Concentration of Lead and Other Metals in Soil and Dust Samples, Scott Clark

31.SEROEPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ BAKTERIAMI Z RODZAJU YERSINIA U DZIECI SZKOLNYCH ZAMIESZKAŁYCH W OLKUSZU - WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ, Beata Dąbkowska, Dorota Jarosińska, Czesław Marcinek, Marek Rakowski, Stanisław Maj, Andrzej Sośnierz, Małgorzata Kucytowska

32.Badania stężenia ołowiu u dzieci z województwa legnickiego przeprowadzono w latach 1995-1997, Halina Strugała - Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek

33.Monitoring of heavy metals in Kaunas: lead, cadmium, Chromium, L. Strumylaite, O.Abdrakhmanov, R. Kregždyté , S. Ryselis, R.Eiźinaite, J.Maž vila, T.Adomaitis,

34.Wpływ czynników środowiskowych na występowanie zakażeń układu oddechowego u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Rejonowym w Gryficach, Maria Frelek-Karska, Alina Trojanowska, Danuta Sołowin

35.Ocena wpływu narażenia środowiskowego metalami ciężkimi na przebieg ciąży u kobiet ciężarnych zamieszkujących miasto Bytom - Część I. Ocena zawartości ołowiu we krwi pełnej i tkance łożyskowej kobiet ciężarnych rodzących przedwcześnie zamieszkujących na stałe rejony miasta Bytomia o różnym stopniu skażenia środowiska, Jacek Zamłyński, Piotr Bodzek, Zbigniew Szewc, Barbara Kobylec-Zamłyńska

36.Ocena wpływu narażenia środowiskowego metalami Ocena wpływu narażenia środowiskowego metalami u kobiet ciężarnych zamieszkujących miasto Bytom - Część II. Analiza retrospektywna podstawowych wykładników opieki perinatalnej ze szczególnym uwzględnieniem patologii noworodka z niską urodzeniową masą ciała (numc), Jacek Zamłyński, Piotr Żak, Monika Mikulska, Piotr Bodzek, Zbigniew Szewc, Barbara Kobylec-Zamłyńska

37.Stężenie beta - 2 - mikroglobuliny we krwi i wydalanie z moczem u dzieci przedszkolnych narażonych środowiskowo na ekspozycję kadmem i ołowiem, Barbara Kobylec - Zamłyńska, Jacek Zamłyński, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Piotr Bodzek, Małgorzata Krzywiecka, Celina Bukowska

38.RECOGNITION OF THE UNIQUE SUSCEPTIBILITIES OF CHILDREN TO ENVIRONMENTAL POLLUTANTS: RECENT PROGRESS IN THE UNITED STATES, David C. Bellinger

39.Rozwój psychomotoryczny dzieci w pierwszych latach życia w zależności od pre- i postnatalnej ekspozycji na ołów - doniesienie wstępne, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek

40.Zmiany poziomów ołowiu we krwi matek i ich dzieci w pierwszych latach po porodzie - doniesienia wstępne, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek

 

 

 

Spis treści_VIII_1999_Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie-profilaktyka o problemy zdrowotne

1.Ocena zawartości kadmu i cynku we krwi i we włosach oraz ocena odchyleń w badaniu fizykalnym dzieci zamieszkałych na terenie dzielnicy Katowice- Murcki, Ewa Emich-Widera, Elżbieta Marszał, Halina Woś, Krystyna Radomska, Jolanta Kurcbauer, Izabela Błach

2.WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WYSTĘPOWANIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH U DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM, Beata Karakiewicz, Tadeusz Kozielec

3.ZAWARTOŚĆ MAGNEZU WE KRWI I MOCZU A ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA KADM U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY SKAŻONE, Barba Kobylec-Zamłyńska, JolantaPietrzak, JacekZamłyński, PiotrBodze

4.ZACHOWANIE SIĘ WYBRANYCH CECH FUNKCJONALNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ U DZIECI Z TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH, A Januszewski, Z. Ignasiak, T. Sławińska

5.WPŁYW BIERNEGO PALENIA TYTONIU NA WARTOŚĆ SZCZYTOWEGO PRZEPŁYWU WYDECHOWEGO (PEF) U DZIECI, Bolesław Mazur

6.Wpływ biernego palenia tytoniu na występowanie schorzeń układu oddechowego u dzieci w materiale III Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii w Bytomiu - doniesienie wstępne, Jolanta Pietrzak, Barbara Kobylec - Zamłyńska, Wacław Nowak, Katarzyna Niederlińska

7.Ocena częstości występowania przeciwciał anty-Yersinia u zwierząt - potencjalnego źródła zakażenia ludzi pałeczkami Yersinia, Maria Stojek

8.CZĘSTOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO NARAŻENIA NA ALERGENY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH U DZIECI ? DONIESIENIE WSTĘPNE, Bolesław Mazur

9.PROBLEMY MEDYCZNE ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW EKOLOGICZNYCH NA ORGANIZM KOBIETY W CIĄŻY I PŁÓD, M. Omielianczyk, A. Szpakow, J. Kisielewski, J. Omielianczyk

10.Obserwacja rozwoju psychomotorycznego w pierwszych latach życia w zależności od pre- i postnatalnych poziomów ołowiu we krwi (0-3 lat), A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek, Rudkowski Z.

11.Analiza danych anamnestycznych w grupie kobiet objętych programem oznaczeń stężenia ołowiu we krwi w parach matka noworodek, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała-Stawik, Agnieszka Zaręba

12.Poziom ołowiu we krwi dzieci z województwa legnickiego od urodzenia do 3 r.ż, A.Zaręba, H.Strugała-Stawik, T.Pietraszkiewicz, D.Dembicka, B.Pastuszek, Rudkowski Z.

13.Monitoring biologiczny stopnia narażenia na ołów i skutków zdrowotnych u dzieci z terenu byłego województwa legnickiego (1996-1998), Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Halina Strugała-Stawik, Agnieszka Zaręba

14.STĘŻENIA KADMU WE KRWI KOBIET RODZĄCYCH I NOWORODKÓW Z TERENU SZCZECINA, T. Kozielec, G. Durska, S. Laufer, S. Świderski

15.RISK INDICES OF RECURRENT UPPER RESPIRATORY INFECTIONS IN PRE-SCHOOL CHILDREN IN RELATION TO COMBINED LOW LEVEL POLLUTANTS EXPOSURE, Nataliya Bohutska

16.BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF LEAD IN KAUNAS, Strumylaite L., Kregzdyte R., Abdrakhmanov O., Ryselis S., Eicinaite R., Adomaitis T., Mazvila J.

17.Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM) ? prezentacja czasopisma, Jacek Dutkiewicz, Jolanta Szymańska, Maria Czubek

18.METALOTIONEINY I MIEDŹ W BŁONACH ŁOŻYSKA LUDZKIEGO, Bolesław Floriańczyk

19.WPŁYW JONÓW FLUORKOWYCH NA POZIOM MANGANU W TKANKACH SZCZURÓW, Floriańczyk Bolesław, Stryjecka-Zimmer Marta, Papierkowski Andrzej

20.NASTĘPSTWA I MOŻLIWOŚCI PREWENCJI INTERAKCJI LEKÓW W PEDIATRII, JAROSŁAW WOROŃ

21.POSTĘPY W RACJONALIZACJI FARMAKOTERAPII U NOWORODKÓW I DZIECI, JAROSŁAW WOROŃ

22.Ocena sposobu żywienia dzieci z alergią na białko mleka krowiego, Jolanta Pietrzak, Barbara Kalita, Alicja Sikora, Marta Ślimak

23.PROGNOZA STAŁOŚCI FUNKCJONALNEJ ORGANIZMU I OCENA RYZYKA ZDROWOTNEGO, A. Szpakow, J. Kisielewski, E. Anin

24.Stomatologiczne działania na rzecz zdrowia jamy ustnej dotyczące dzieci ze środowisk zagrożonych ekologicznie, Jolanta Szymańska

25.Poziom wykładników lipidowych oraz glikemii u dzieci otyłych z uwzględnieniem nadwagi, ... biodra oraz stopnia dojrzałości płciowej, Bernard Zajadacz, Artur Juszkiewicz, Katarzyna Bartnicka

26.Stan rozwoju zdolności siłowych u dzieci wiejskich z różnych środowisk społecznych, Teresa Sławińska

27.PORÓWNANIE POZIOMU ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECI WIEJSKICH I MIEJSKICH ZE ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWEGO, Żurek G., Domaradzki J., Ignasiak Z., Sławińska T.

28.ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH CECH ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIEWCZĄT WIEJSKICH W ŚWIETLE DOJRZAŁOŚCI BIOLOGICZNEJ, Jarosław Domaradzki

29.ASTMA I SPORT, Tadeusz Latoś

30.MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA PRODUKTÓW PSZCZELICH U DZIECI B.Kędzia, E.Hołderna-Kędzia

31.MIÓD W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA, Wojciech Chalcarz

32.ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH (Cd, Cu, Pb, Zn) W NIEKTÓRYCH PRODUKTACH PSZCZELICH POCHODZĄCYCH Z REJONU DOLNEGO ŚLĄSKA, dr inż. Adam Roman

33.A P I T E R A P I A, mgr Weronika Marszałek

34.Otyłość- czynnik ryzyka chorób metabolicznych, Bernard Zajadacz, Katarzyna Bartnicka, Artur Juszkiewicz

35.ODDZIAŁYWANIE DAWKOWANYCH OBCIĄŻEŃ FIZYCZNYCH NA POZIOM SYTUACYJNEGO NIEPOKOJU DZIECI 6-14 LAT, Igor Kriwołapczuk

36.ANALIZA KURZU Z WIEJSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LEGNICKO - GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO, Z. Ignasiak, G. Żurek, B. Miedziński, J.G. Zhang, J.J. Liu

37.Ocena skuteczności suplementacji dolomitem i tiaminą w prewencji zatruć ołowiem u szczurów doświadczalnych, Z. Krejpcio, D. Olejnik, R. Wójciak, J. Gawęcki

38.Rola ochronna preparatu Apistimul w doświadczalnym stresie tlenowym mięśnia sercowego, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Librowski

39.WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW ŚRODOWISKOWYCHNA WYSTĘPOWANIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH U DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM, Beata Karakiewicz, Tadeusz Kozielec

40.ZAWARTOŚĆ MAGNEZU WE KRWI I MOCZU A ŚRODOWISKOWA EKSPOZYCJA NA KADM U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY SKAŻONE, Barbara Kobylec-Zamłyńska, JolantaPietrzak, JacekZamłyński, PiotrBodzek

41.CORRELATION BETWEEN URINARY EXCRETION OF N-ACETYL-BETA-D-GLUCOSAMINIDASE AND CONTENT OF HEAVY METALS AND MICROELEMENTS IN CHILDREN WITH KIDNEY DISEASES, R.Dirzanauskiene, P. Kaltenis, AJankauskiene, R.Firantiene O.Abdrachmanovas, S. Ryselis

42.FIZYCZNE PRZYGOTOWANIE I WYDOLNOŚĆ DZIECI 11-14 LETNICH W ZALEŻNOŚCI OD DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO W OKRESIE POSTCZARNOBYLSKIM, Uniwersytet Grodzieński

43.ASYMETRIA MANUALNA I NIEPOKÓJ OSOBOWOŚCIOWY DZIECI 5-6 LETNICH W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW PSYCHOEKOLOGII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, Sergieusz Kiesiel

44.WYDOLNOŚĆ UMYSŁOWA DZIECI 9-10 LETNICH PRZY OBCIĄŻENIACH FIZYCZNYCH RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI I DŁUGOŚCI W WARUNKACH ZAGROŻENIA EKOLOGICZNEGO, Włodzimierz Myszjakow

45.CELE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARUNKACH ZAGROŻENIA EKOLOGICZNEGO, W. Chramow

 

Spis treści_1999_Suplement_Pediatria Polska_Konferencje_1996-1999

1.Program opieki nad dziećmi w aspekcie ekologicznym realizowany przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy w latach 1996-1999, Halina Strugała-Stawik, Krzysztof Stawik’

2.Ocena ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, Marek Jakubowski

3.Środowiskowe uwarunkowania chorób układu oddechowego u dzieci, Jan E. Zejda

4.Ostatnie osiągnięcia w pracach nad oceną szczególnego narażenia dzieci na zanieczyszczenie środowiska w USA, David C. Berlinger

5.Problemy medyczne wywołane przez czynniki ekologiczne i "syndrom dezadaptacji" na Białorusi, M. Omielianczyk, A. Szpakow, J. Kisielewski, J. Omielianczyk

6.Rola metali ksenobiotycznych i fizjologicznych w odczynach odpornościowych, Zbigniew Rudkowski

7.Zastosowanie kwasu 2,3-dimerkaptobursztynowego w leczeniu ołowicy u dzieci, Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz

8.Stomatologiczne działania na rzecz zdrowia jamy ustnej dotyczące dzieci ze środowisk zagrożonych ekologicznie, Jolanta Szymańska

9.Miód w żywieniu człowieka, Wojciech Chalcarz

10.Monitoring biologicznego narażenia na ołów dzieci regionu legnickiego według badań przeprowadzonych w latach 1995-1998, Halina Strugała-Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Agnieszka Zaręba, Tomasz Pietraszkiewicz

11.Steżenia ołowiu we krwi dzieci w wieku 0-3 lat z województwa legnickiego, Agnieszka Zaręba, Halina Strugała-Stawik, Tomasz Pietraszkiewicz, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Ewa Doniewicz-Rudziak, Zbigniew Rudkowski

12.Obserwacja rozwoju psychomotorycznego w pierwszych latach życia w zależnościi od perii- i postnatalnych stężeń ołowiu we krwi (0-3 lat), Agnieszka Zaręba, Halina Strugała-Stawik, Tomasz Pietraszkiewicz, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Ewa Doniewicz-Rudziak, Zbigniew Rudkowski

13.Stężenie ołowiu we krwi dzieci legnickich leczonych sanatoryjnie, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała-Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Agnieszka Zaręba

14.Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób zywienia dzieci z Zagłębia Legnicko-Głogowskiego, Wojciech Chalcarz, Małgorzata Głowacka, Dagmara Osiecka, Agnieszka Śrama, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek

15.Stężenie ołowiu i kadmu we krwi dzieci i młodzieży mieszkających w rejonie "Worka Turoszowskiego" jako wyraz skażenia środowiska spowodowanego nasilonym samochodowym ruchem granicznym, Leszek Michniewicz

16.Obniżanie się stężenia Pb-B u dzieci w Lubinie w LGOM w latach 1992-1997. Indywidualne uwarunkowania występowania podwyąszonego stężenia Pb-B u dzieci, Ryszard Andrzejak, Leszek Gruszczyński, Krystyna Lisowska

17.Czy zawartość ołowiu we włosach dzieci zależy od jego obecności w środowisku?, Loreta Strumylaite, R. Kregzdyte, S. Ryselis, O. Abdrakhmanov, R. Eicinaite, T. Mazvila, T. Adomaitis

18.Wpływ biernego palenia tytoniu na wartość szczytowego przepływu wydechowego (PEF) u dzieci, Bolesław Mazur

19.Ryzyko wystąpienia nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych (z.g.d.o.) u dzieci przedszkolnych narażonych na czynniki zanieczyszczenia środowiska o niskim stężeniu, Nataliya Bohutska

20.Zmienność rozwoju funkcjonalnego dzieci wiejskich z regionu przemysłowego, Zofia Ignasiak, Grzegorz Żurek, Teresa Sławińska

21.Z badań nad wybranymi wskaźnikami zdrowia dzieci wiejskich zamieszkujących tereny przemysłowe, Andrzej Januszewski, Zofia Ignasiak

22.Wybrane wskaźniki rozwoju somatycznego dziewcząt wiejskich, Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska

23.I Międzynarodowa Konferencja "Zdrowie Dzieci a Środowisko" Amsterdam 12-13 sierpnia 1998, Zbigniew Rudkowski

 

Spis treści_IX_2000_Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie

1.Działalność Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego jako model pediatrycznej Środowiskowej opieki nad dziećmi, Halina Strugała – Stawik

2.Indices of Neurotoxicity in Children: Moving Beyond IQ, neuroepidemiology, David Bellinger PhD

3.Persistent organic pollutants epidemiology, daily intakes in children and methods of study, Prof.Roberto Ronchetti

4.Stan zdrowia dzieci zamieszkałych w otoczeniu składowiska odpadów, Jan E. Zejda

5.Studies of genotoxicity in children: present findings and future directions, Aleksandra Fučić

6.Toxic microelements intake with food during pregnancy, M.S. Omelyanchick, E.N. Orlova, S.I.Bacunova

7.Physical activity and health of children from copper mine district, Zofia Ignasiak, Andrzej Januszewski, Teresa Sławińska, Grzegorz Żurek

8.State of Art Lecture – Asthma in Children in Relation to Environment, Janusz Hałuszka

9.Analiza danych anamestycznych w grupie dzieci z Głogowa objętych badaniem zawartości ołowiu we krwi, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała – Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Ireneusz Całkosiński

10.Zawartość ołowiu i kadmu oraz wybranych biopierwiastków w organizmie dzieci i młodzieży ze Szczecina i okolic, Tadeusz Kozielec, Elżbieta Kędzierska, Alfreda Graczyk, Anna Sałacka, Grażyna Durska, Wiesława Fabian, Krystyna Radomska, Beata Karakiewicz, Iwona Rotter

11.Ocena gradientu przezłożyskowego dla ołowiu, Grażyna Durska, Tadeusz Kozielec

12.The contents of heavy metals (Pb and Cd) in blood of children-living in different area, Shpakov A. , Omeljanchyk M, Kiselewski J, Strugała-Stawik H., Pastuszek B.

13.Środowiskowe wskaźniki zdrowotne niemowląt i dzieci na tle obszarowych zagrożeń substancjami chemicznymi, Jerzy Kończalik, Tadeusz Dutkiewicz

14.Stężenie selenu w surowicy dzieci i osób dorosłych w Polsce, M. Trzcinka- Ochocka, G. Raźniewska, M. Jakubowski

15.Skutki zdrowotne zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi regionu pomorskiego na przykładzie fluoru Jerzy Jażkowski, Katarzyna Leśnikowska, Józef Terlecki, Andrzej Bądkowski, Artur Prekop

16.Andrologiczne aspekty rozwoju dziecka w środowisku zdrowotnie zagrożonym, Marek Mędraś, Marek Demissie

17.Emisja dioksyn do środowiska i ich wpływ na parametry fizjologiczne organizmu, Ireneusz Całkosiński, Marcin Stańda, Leszek Purzyc, Tomasz Pietraszkiewicz, Ludmiła Borodulin-Nadzieja

18.Markery nefrotoksyczności w ocenie wczesnych skutków zdrowotnych w środowiskowym zatruciu ołowiem, Dorota Jarosiƒska, Maja Muszyńska-Graca, Joanna Kasznia-Kocot, Iwona Sakowska-Maliszewska, Yvonna Woźniakowi

19.Czynność dróg oddechowych u dzieci ze skoliozą i w grupie dzieci z deformacją przedniej ściany klatki piersiowej, Ryszard Żaba

20.Alergia na zwierzęta futerkowe u dzieci, Bolesław Mazur

21.Rodzina obciążona problemem narkotykowym jako środowisko życia i wychowania dziecka, Beata Karakiewicz, Tadeusz Kozielec

22.Wpływ wybranych czynników środowiskowych na stosunek młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Poznania do nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii, Wojciech Chalcarz

23.Znajomość zagadnień dotyczących dróg zakażenia wirusem HIV wśród młodzieży szkół średnich, Kozielec Tadeusz, Rotter Iwona, Karakiewicz Beata

24.Działania medyczne, techniczne i edukacyjne w środowiskowym zatruciu ołowiem, Joanna Kasznia - Kocot, Dorota Jarosińska, Maja Muszyńska - Graca, Beata Dąbkowska, Iwona Maliszewska, I. Woźniakowi

25.Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Wojciech Chalcarz, Zdzisława Hodyr

26.Ecology, health of children, orthopaedic pathology (general reasons), Kiselevski J., KiselevskajaT.

27.Monitoring biologiczny stopnia narażenia na ołów u dzieci z Legnicy i Głogowa badanych w latach 1991 - 1999, Halina Strugała-Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek

28.Poziomy ołowiu we krwi u dzieci szkolnych z gmin legnickich w latach 1997 - 1999, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała – Stawik, Danuta Dembicka, Barbara Pastuszek, Marcin Stańda

29.Monitoring of manganese in Kaunas L. Strumylaité, R. Kregždyté, O. Abdrakhmanov, S. Ryselis, R. Eičinaité, J. Mažvila, T. Adomaitis

30.Smoking in adolescents and its prevention, Šárka Andělová, M.D., Msc, Jana Charbuláková, Anna Šplíchalová, M.D.

31.Wyniki badań porównawczych nad częstością dodatnich testów skórnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Bożena Jaźwiec-Kanyion, Jan E. Zejda

32.Środowiskowe uwarunkowania zmienności w zakresie dobowej zachorowalności na choroby układu oddechowego u dzieci, Magda Skiba, Jan E. Zejda

31.Poziom wybranych biopierwiastków w surowicy krwi dzieci z rejonu Poznania, Rafał W. Wójciak, Zbigniew Krejpcio, Anna Rychlewska, Jan Gawęcki

34.Zawartość wybranych biopierwiastków we włosach dzieci z rejonu Poznania, Zbigniew Krejpcio, Rafał W. Wójciak, Anna Rychlewska, Danuta Śmigiel-Papińska

35.Próba ustalenia zależności stężenia żelaza i magnezu u dzieci i młodzieży zagrożonych skutkami zdrowotnymi związanymi z podwyższonym poziomem ołowiu we krwi, Andrzej Nowak, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

36.Wpływ wybranych parametrów badania czynnościowego układu oddechowego na wyniki testów sprawności fizycznej, Gibas A., Lis M., ¸Łuszczek A., Seweryn A.

37.Ocena wydalania jodu w moczu w populacji dzieci w wieku 8 – 9 lat z województwa śląskiego, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Ewa Kurzeja, Anita Stanjek, Aleksandra Bijak, Adam Bogacz, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak, Sylwia Szpak, Marcin Zeman

38.Oszacowanie pobrania metali ciężkich w CRP dorosłych, Danuta Śmigiel-Papińska, Rafał W. Wójciak

39.Influence of intensive movement rehabilitation in scout camps on ventilatory parameters of the respiratory tract in children with mild idiopathic scoliosis from highly polluted areas, Ryszard Żaba

40.Environmental lead exposure of urban preschool children in non-industrial area, Bohutska N.K., Bezrukov L.O., Botvinyeva V.V., Svider T.V., Yashchenko Yu. B., Fochuk F.A.

41.Influence of lead and cadmium on essential elements in hair of children exposed environmentally, Nowak Barbara, Chmielnicka Jadwiga

42.Profilaktyka środowiskowego skażenia ołowiem u dzieci zamieszkałych w Piekarach Śląskich — na podstawie danych zgromadzonych przez Poradnię Zdrowia Środowiskowego, Ewa Szymik, Irena Norska – Borówka

43.Produkty mleczne jako źródło wapnia w żywieniu dzieci zagrozonych ekologicznie, M. Schlegel-Zawadzka, A. Huzior-Bałajewicz, A. Żurek-Woszczak, Z. Zachwieja, J.J. Pietrzyk

44.Zatrucie tlenkiem węgla wśród dzieci chorzowskich w latach 1990-1998, Joanna Kasznia-Kocot, Bożena Cichos, Ewa Kusz

45.Poziom magnezu w błonach łożyska ludzkiego, Bolesław Floriańczyk

46.Porównanie poziomu rozwoju zdolności kondycyjnych dzieci miejskich i wiejskich, Fugiel J., Ignasiak Z., Kochan K., Linzer M., Żurek G.

47.Zróżnicowanie morfofunkcjonalne dziewcząt w świetle analizy skupień, Jarosław Domaradzki

48.Ekspozycja na ołów dzieci i młodzieży w ocenie poziomu kwasu delta-aminolewulinowego, Wójcik Alicja, Brzeski Zdzisław, Sieklucka-Dziuba Maria

49.Poziom wiedzy rodziców na temat promowania zdrowia dziecka w rodzinie, Andrzej Borzęcki, Anna Sawka, Maria Sieklucka-Dziuba

50.Ocena żywienia niemowląt i dzieci do 3-go roku życia zamieszkałych na terenie Lublina, Andrzej Borzecki, Monika Soczyńska, Maria Sieklucka-Dziuba

51.Porównanie sposobu odżywiania się dzieci miejskich i wiejskich, Halina Borzęcka, Iwona Kowalczuk, Katarzyna Borkowska, Małgorzata Zajaczkowska

52.Ocena skuteczności szczepień ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespoΠem nerczycowym na tle badań retrospektywnych dotyczàcych antygenemii HBs, Irena Szajner-Milart, Małgorzata Zajączkowska, Zofia Zinkiewicz, Halina Borzęcka

53.Bezpieczeństwo stosowania leków miejscowo-znieczulających u dzieci, Tadeusz Librowski, Ryszard Czarnecki

54.Perspektywy stosowania nowych chiralnych anestetyków w znieczuleniu miejscowym u noworodków i małych dzieci, Tadeusz Librowski, Ryszard Czarnecki

55.Cęstość występowania wad postawy ciała u dzieci z odmiennych srodowisk, Krystyna Rożek-Mróz, Lech Andrzejewski, Tadeusz Pokora

56.Seroepidemiologiczne badania dzieci w kierunku jersiniozy, Nimfa Maria Stojek

57.Wpływ wyrobów włókienniczych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci, na stan zdrowia, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, Michał Górski

 

Spis treści_X_2001_Uwarunkowania środowiskowe zdrowia dziecka

1.Children and Noise-settings, Peter van den Hazel, Marie Bistrup

2.Toxicological Effects of Methyl Mercury in Children, D.C. Bellinger

3.Multiple factor of real environment inluence on children growth, Y. Nechytaylo

4.Badania pediatryczno - toksykologiczne dzieci legnickich w latach 1991 - 2001, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek

5.Ocena niedoboru jodu u dzieci szkolnych zamieszkujàcych różne rejony Polski, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz

6.Aspekty medyczne aktywności ruchowej dzieci , M. Omeljanczyk, A. Szpakow, J.Kisielewski

7.Chemiczne zagrożenia zdrowia dzieci w środowisku pomieszczeń zamkniętych w Polsce, Jerzy Kończalik

8.Heavy metals in children with alopecia, R. Naginiene, R. Kregzdyte, S. Ryselis, O. Abdrakhmanovas, A. Laukevicius

9.Aktualne problemy dermatologii środowiskowej wieku rozwojowego, Bożena Jaźwiec-Kanyion

10.Stan słuchu dzieci w zależności od stężenia ołowiu we krwi, Krystyna Pawlas

11.Lead biomonitoring study in Arnold-Stein/Austria —IQ and lead blood levels, Stephan Bese-O'Reilly, Gustav Drasch, Gabi Roider, Gabi Sroczynski, Anne Schlesinger-Raab, Uwe Siebert, Ursula Oberst, Odo Feenstra

12.Stan zanieczyszczenia powietrza w 2000 roku, Zdzisław Kiedel, Weronika Niedźwiecka

13.Zawartość wybranych biopierwiastków w racjach pokarmowych studentów Akademii Medycznej w Białymstoku ocenianych w latach 1997-2000, Danuta Czapska, Jan Karczewski, Lucyna Ostrowska

14.Wypadki i urazy u dzieci wiejskich na tle wypadkowośc przy pracy rolników na terenie działania OR KRUS LEGNICA w latach 1993 - 2000, Artur Zięba, Zbigniew Rudkowski, Józef Dzbanuszek

15.Zawartośc azotanów (V) i azotanów (III) w produktach dla niemowląt i dzieci dostępnych na rynku krajowym, Zbigniew Krejpcio, Danuta Śmigiel-Papińska, Rafał W. Wójciak, Danuta Olejnik, Stefan Sionkowski

16.Poziom kadmu w produktach wykorzystywanych w żywieniu niemowląt i dzieci w Polsce w latach 1990 - 1997 na podstawie danych literaturowych, Danuta Olejnik, Rafał W. Wójciak, Zbigniew Krejpcio, Danuta Śmigiel-Papińska

17.Występowanie chronicznej autodestruktywności u młodzieży akademickiej, Rafał W. Wójciak, Zbigniew Krejpcio

18.WYSTĘPOWANIE ANOREXIA NERVOSA U KOBIET 1. Próba wyodrębnienia skutecznego narzędzia do wstępnego rozpoznawania gotowości anorektycznej u młodych kobiet, Rafał W. Wójciak

19.WYSTĘPOWANIE ANOREXIA NERVOSA U KOBIET 1. Wpływ gotowości anorektycznej na ocenwę własnej sylwetki u studentek, Rafał W. Wójciak, Danuta Olejnik, Zbigniew Krejpcio, Danuta Śmigiel-Papińska

20.Ocena udziału diet przedszkolnych w narażeniu dzieci na ołów, Elżbieta Kulka

21.Wpływ intensywnego usprawniania ruchowego i ćwiczeń oddechowych na wskaźniki wentylacyjne płucu dzieci ze skoliozą idiopatyczną I-go stopnia, Ryszard Żaba

22.Cytokines in saliva of children as biomarkers of immunity in air pollution studies, Winkler 0., Hadnagy W., Idel H.

23.Chromosomal abnormalities and morbidity of preschool children in association with combined pollutants low-level exposure, Bohutska N.K., Svider T.V.

24.Występowanie markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C u dzieci przewlekle hemodializowanych, Halina Borzęcka, Małgorzata Zajączkowska

25.Wydalanie jodu w moczu u mieszkańców regionu rolniczego województwa lubelskiego, Andrzej Borzęcki, Halina Borzęcka, Maria Sieklucka-Dziuba

26.Stężenie wybranych metali ciężkich w surowicy krwi u dzieci, Wiesława Karnas-Kalemba, Barbara Basiewicz-Worsztynowicz, Bożena Polańska, Adam Jankowski

27.Wiedza żywieniowa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Wojciech Chalcarz, Zdzisława Hodyr

28.Choroby jatrogenne na przykładzie fluorozy Jerzy Jaśkowski, Katarzyna Leśnikowska, Anna Maciorowska, Józef Terlecki

29.Air pollution and respiratory health in Kaunas Children, L. Strumylaite, R. KregŽdyte, J. Dudzevicius, E. Vaitkaitiene

30.Częstość występowania parafunkcji narządu żucia u młodzieży z Zagłębia Miedziowego, Aleksandra Majdzik, Beata Panek, Małgorzata Rzepecka, Łukasz Rzeszut

31.Związki sprawności fizycznej z wybranymi czynnikami środowiskowymi i aktywnością ruchową chłopców, Jarosław Domaradzki, Grzegorz Żurek, Iga Krynicka, Michał Linzer, Katarzyna Kochan-Jacheć, Jarosław Fugiel

32.Zaburzenia mineralizacji tkanek twardych zębów (enamelodentinopatie) u młodzieży legnickiej, Małgorzata Norowska, Ewa Mendela, Michał Karolewski, Mateusz Rafalski

33.Zaburzenia liczby zębów u młodzieży legnickiej na tle mikrointoksykacji Pb, Cu, Zn, Katarzyna Wicher, Monika Szymaniak, Marta Rzepicka

34.Znaczenie stereowybiórczości leków miejscowo-znieczulających w klinice pediatrycznej, Tadeusz Librowski, Ryszard Czarnecki

35.Ocena zmian stężeń insuliny i glukagonu pod wpływem wysiłku fizycznego w okresie resorpcyjnym u 16-18 letnich piłkarzy, Anita Stanjek, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Zbigniew Borek, Joanna Schab

36.Dymorfizm płciowy wybranych parametrów oddechowych i ich związki z paleniem tytoniu, Anna Łuszczek

37.Wpływ stylu i warunków życia na wybrane parametry układu oddechowego, Magdalena Lis

38.„Wielkie problemy małych ludzi“ – wpływ otaczajàcego środowiska na rozwój dziecka, Iwona Pirogowicz, Iwona Włodarczyk, Renata Cendro, Andrzej Steciwko

 

Spis treści_XIII_2004_Środowisko a zdrowie dziecka

1.Dziecko w mieście – wybrane problemy środowiskowo – zdrowotne, Zbigniew Rudkowski

2.Zdrowe miasto: Utopia czy konieczność?, Alina Drapella-Hermansdorfer

3.Firma przyjazna środowisku, Zdzisław Kiedel, Cezary Bachowski

4.Narażenie środowiskowe na ołów dzieci miejskich i wiejskich Zagłębia Miedziowego w badaniach Fundacji na Rzecz Dzieci, Halina Strugała – Stawik, Zbigniew Rudkowski, Joanna Fydrych, Agnieszka Jasak, Barbara Pastuszek, Krzysztof Stawik

5.Single-parent Families in Poland. The Structure of the Relation between the Single Mother and her Child, Alina Czapika

6.Nałogi wśród uczniów szkół średnich, Monika Sałaga-Pylak, Anna Pikuła, Zofia Święs, Katarzyna Milczanowska, Andrzej Borzęcki

7.Stan zdrowia i rozwój fizyczny młodzieży akademickiej w Lubline, Anna Pikuła, , Monika Sałaga-Pylak, Zofia Święs, Alicja Wójcik,Aneta Romańska, Andrzej Borzęcki

8.Miód pszczeli jako produkt finalny o zredukowanej zawartości metali ciężkich, Adam Roman

9.Oszacowanie narażenia dzieci na ołów i kadm, wynikającego z zanieczyszczenia żywności, Elżbieta Kulka

10.Dziecko a ołów w środowisku – od badań do działań profilaktycznych, Wanda Jarosz, Elżbieta Kulka, Zofia Nowińska

11.Ocena syndrome gotowości anorektycznej wśród dziewcząt uprawiających siatkówkę i pływanie, Wojciech Chalcarz, Joanna Bednarkiewicz

12.Zależność pomiędzy wartością UK a typem postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci młodszego wieku szkolnego, Zofia Ignasiak, Iga Krynicka, Katarzyna Kochan- Jacheć

13.Poziom wybranych cech funkcjonalnych dzieci z odmiennych środowisk, Violetta Dziubek, Zofia Ignasiak, K.Rożek-Mróz

14.Zróżnicowanie somatyczne i funkcjonalne dzieci wiejskich i miejskich w świetle analizy dyskryminacyjnej, Jarosław Domaradzki, Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska, Paweł Posłuszny

15.Poziom ołowiu we krwi a rozwój zdolności koordynacyjnych dzieci wiejskich, Jarosław Figiel, Zofia Ignasia, A.Rohan-Fugiel, Grzegorz Żurek

16.Zastosowanie doświadczeń legnickich do europejskiej strategii zdrowia środowiskowego dzieci, Tomasz Pietraszkiewicz, Halina Strugała-Stawik, Zbigniew Rudkowski, Barbara Pastuszek

17.Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie preparatów magnezu w medycynie środowiskowej, Tomasz Pietraszkiewicz, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński

18.Rola szkoły w edukacji zdrowotnej uczniów objętych nauczaniem początkowym (obserwacje własne), Irena Wleklińska, Ludwika Sadowska, Monika Mysłek

19.Porównanie badania mikro- i nanocząsteczek pyłów respirabilnych zanieczyszczających środowisko miejskie w Legnicy i Starachowicach oraz wiejskie w Grajkowie k/Wieliczki, Piotr Konarski, Janusz Hałuszka, Halina Strugała-Stawik, Barbara Pastuszek, Joanna Fydrych, J. Zakrzewski, J. Gaweł, M. Ćwil, I. Iwanejko, K.Kaczorek

20.Występowanie chorób układu oddechowego u dzieci a skład i budowa morfologiczna pyłów respirabilnych, Krzysztof Pisiewicz, Janusz Hałuszka, Piotr Konarski, Halina Strugała-Stawik, Anna Lesiak-Bednarek, Jacek Zakrzewski, Barbara Pastuszek, Agnieszka Jasak, Iwonna Iwanejko, Michał Ćwil

21.Health effects related to home environment in Kaunas children, Loretta Strumylaite, R. Kregzdyte

22.Wpływ środowiska wiejskiego na występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, Zenon Bukowczan, Ryszard Kurzawa

23.Próba oceny skuteczności profilaktyki jodowej w Polsce, Medard M. Lech, Lucyna Ostrowska

24.Biochemiczne aspekty wpływu na środowisko i zdrowie człowieka żywności zmienionej genetycznie, Izabella Stępkowska, Bolesław Floriańczyk, Marta Stryjecka-Zimmer

25.Obraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych uczestniczących w programie leczenia poprzez abstynencję, Alina Czapika

26.Rozwiązywanie narażenia środowiskowego dzieci wyzwaniem XXI wieku, Mieczysław Dubieński

27.Monitoring biologiczny narażenia na czynniki toksyczne, Marek Jakubowski

28.Ocena wpływu przewlekłego narażenia środowiskowego na kadm na funkcje nerek, Małgorzata Trzcinka-Ochocka

29.Społeczne uwarunkowania narażenia na ołów środowiskowy u dzieci w Piekarach Śląskich, Ewa Szymik

30.Środowisko a zdrowie – badania sondażowe, Wanda Jarosz, Jolanta Brol, Barbara Jarzębska, Zofia Nowińska

31.Środki ochrony roślin stosowane obecnie w Polsce w rolnictwie i gospodarstwach ogrodniczych a ich wpływ na reprodukcję, Joanna Jurewicz, Alina Buczyńska

32.Badania eksperymentalne wybranych efektów toksyczności dioksyn, Ireneusz Całkosiński, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Marcin Stańda, Tomasz Pietraszkiewicz, Urszula Wasilewska

33.Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CeKiRON we Wrocławiu, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Łukasz Kachnikiewicz, Izabela Smok, Kamil Jurczyszyn, Gregor Karolinek

34.Profilaktyczne lakowanie bruzd międzyguzkowych zębów bocznych u dzieci i młodzieży jako istotny element profilaktyki próchnicy, Jolanta Szymańska

35.Pielęgniarstwo i pielęgnowanie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwo – między teorią a praktyką, Mirosława Kram, Ewa Barczykowska, Andrzej Kurylak

36.Rozwój więzi osobowej między matką i dzieckiem oraz skutki jej nie wytworzenia lub zerwania, Ludwika Sadowska, Agata Gruna-Ożarowska

37.Warunki socjalno – bytowe rodziny wśród czynników ryzyka chorób alergicznych dzieci i młodzieży, Ewa Barczykowska, Zbigniew Kartuzi

38.Czy objawom wskazującym na możliwość zaburzeń gruczołu tarczowego u dzieci w wieku szkolnym towarzyszy niska joduria?, Stanjek A., Kochańska-Dziurowicz A., Bijak A., Bulek A., Bogacz.A.

39.Zdrowotne konsekwencje zatruć ostrych wybranymi ksenobiotykami ludzi młodych, Zdzisław Brzeski, Wojciech Sodolski, Alicja Wójcik

40.Zawartość wybranych składników mineralnych (Ca, Mg, Fe, Zn) w dietach dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, Lucyna Ostrowska, Danuta Czapska, Ewa Stefańska, Jan Karczewski

41.Spożycie alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej z Oleśnicy, Anna Paradowska, Kaja Orłowska, Szymon Brużewicz, Joanna Żórawska, Krystyna Pawlas, Zbigniew Rudkowski

42.Problem palenia papierosów wśród młodzieży oleśnickiego gimnazjum, Filip Janik, Tomasz Kaptur, Łukasz Pałka, Paweł Witulski, Szymon Brużewicz, Joanna Żórawska, Krystyna Pawlas, Zbigniew Rudkowski

43.Ocena stężenia żelaza i miedzi w surowicy krwi dziesięciolatków z terenu gminy Głogów w latach 1999 – 2002, Joanna Żórawska, Urszula Grata-Borkowska, Zbigniew Rudkowski, Andrzej Steciwko, Barbara Pastuszek

44.Ocena stężenia ołowiu i magnezu w surowicy krwi dziesięciolatków z terenu gminy Głogów w latach 1999 – 2002, Urszula Grata-Borkowska, Joanna Żórawska, Zbigniew Rudkowski, Andrzej Steciwko, Halina Strugała-Stawik

45.Bakteriologiczne badania próbek wody wodociągowej, w zakresie bakterii Gram-ujemnych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, Nimfa Maria Stojek

46.Ecological-genetic aspects of a modern arthrology, Jerzy Kisielevskij

47.Lekarze pierwszego kontaktu w ocenie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Małgorzata Banyś, Agata Drożdż, Małgorzata Wiszniewska, Szymon Brużewicz, Krystyna Pawlas

48.Metaanaliza programów antytytoniowych realizowanych wśród kobiet ciężarnych, Kinga Polańska, Joanna Jurewicz

49.Środowiskowe uwarunkowania zdrowia ludności wiejskiej Zdzisław Brzeski, Jerzy Zagórski

50.Ocena jodurii u dzieci szkolnych zamieszkujących tereny Nowej Rudy, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Aleksandra Kołomyjec, Anita Stanjek, Aleksandra Bijak, Elżbieta Woźniak-Grygiel

51.Stosowanie używek przez młodzież szkolną z dużego miasta i średniej miejscowości, Szymon Brużewicz, Krystyna Pawlas, Zbigniew Rudkowski, Joanna Żurawska

52.Przyjmowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną na podstawie raportu badań ankietowych w województwie zachodniopomorskim, Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz

53.Powszechność i dostępność środków odurzających wśród gimnazjalistów z Oleśnicy, Zofia Bronowicz, Lucyna Franków, Szymon Brużewicz, Joanna Żórawska, Krystyna Pawlas, Zbigniew Rudkowski

54.Podstawa zdrowia dzieci w warunkach ekologicznej dezadaptacji-profilaktyka chorób, Michał Omeljanczyk, Andrzej Szpakow

55.Wyniki profilaktycznych badań dzieci w szkole podstawowej, Alicja Chybicka

56.Czynniki środowiskowe a nowotwory u dzieci, Alicja Chybicka

57.Styl życia dziecka po przeszczepieniu szpiku kostnego, Joanna Janowska, Ewa Barczykowska

58.Konflikty przekonań z postawami antyzdrowotnymi u młodzieży licealnej w wieku 16-17 lat, Wojciech Bolanowski, Monika Bolanowska, Ludmiła Waszkiewicz

59.Metoda oceny jakości środowiska w oparciu o algorytm Steinhausa i algorytm Bellingera, Jerzy Zwoździak, Dominika Oborska – Kumaszyńska, Kazimierz Pater

 

Spis treści_XV_2008_Narażenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne

1.EUROPEJSKI SYSTEM MONITORINGU BIOLOGICZNEGO NARAŻENIA NA CZYNNIKI CHEMICZNE- STAN AKTUALNY, Marek Jakubowski

2.CZY ZMIENIAJACA SIĘ SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STWARZA NOWE PROBLEMY ZDROWOTNE U DZIECI?, Joanna Kasznia-Kocot, Agata Wypych, Jerzy Słowiński

3.PORÓWNANIE SKŁADU I MORFOLOGII DROBIN PYŁÓW ZAWIESZONYCH W POWIETRZU NAD MIASTEM Z OSADAMI ODDZIELONYMI Z INDUKOWANEJ PLWOCINY, P. Konarski, J. Kaczorek, I. Iwanejko, J. Radomska, M. Cwil, J. Hałuszka, M. Scibor, B. Balcerzak, E. Marewicz

4.GLOBALNE ZMIANY KLIMATU: PROBLEM ZDROWIA SRODOWISKOWEGO,R. Złotkowska, P. Brewczyński, B. Dąbkowska, M. Muszyńska-Graca, J. Kasznia-Kocot, M. Skiba

5.ZESPÓŁ POALKOHOLOWY PŁODU - JAK ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?, Iwona Pirogowicz, Grzegorz

Żurek, Andrzej Steciwko

6.STAN WIEDZY RODZICÓW DZIECI W WIEKU NIEMOWLĘCYM NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

OBOWIĄZKOWYCH I ZALECANYCH, J. Staniszewska

7.MEDYCZNA PRZYDATNOŚĆ BIOLOGII OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOCHEMII I IMMUNOLOGII ICH JADÓW ORAZ EKOLOGICZNYCH UWARUNKOWAŃ ISTOTNYCH DLA ZACHOWAŃ WZGLĘDEM CZŁOWIEKA, Piotr Z. Brewczynski, Joana Kasznia – Kocot, Anna Hom, Beata Dąbkowska, Maja Muszyńska-Graca, Magda Skiba, Renata Złotkowska

8.SYTUACJA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA W POLSCE NA PODSTAWIE OBSERWACJI WŁASNYCH NA PRZEŁOMIE XX- XXI WIEKU, Ludwika Sadowska , Barbara Górecka, Anna Sadowska

9.RECENT APPROACHES OF NERVOUS SYSTEM DIAGNOSTIC PERSPECTIVES IN NEWBORNS LIVING IN DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS, Shkrobanets Igor, Fokina Sofiya, Bezruk Volodymyr

10.OCENA POZIOMU ROZWOJU SOMATYCZNEGO NIEMOWLĄT Z ZABURZENIAMI OŚRODKOWEJ KOORDYNACJI NERWOWEJ, Z. Ignasiak , K. Prasał

11.WPŁYW CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH ZE STYLEM ŻYCIA NA ZDROWIE RODZINY, I. Klisowska , J.

Staniszewska, M. Sen, A. Felinczak, G. Szymanska-Pomorska,I. Taranowicz, K. Misiak, A. Dabek, A.M.Fal

12.THE EFFECT OF LIFE-STYLE RELATED FACTORS ON FAMILY HEALTH, I. Klisowska , J.Staniszewska, M. Sen, A. Felinczak, G. Szymanska-Pomorska, I. Taranowicz, K. Misiak, A. Dąbek, A.M.Fal

13.ŚRODOWISKO ŻYCIA DZIECKA A PROFILAKTYKA PRÓCHNICY ZĘBÓW, Jolanta Szymańska

14.„LŻEJ I BEZPIECZNIEJ” - PRÓBA OCENY RYZYKA NADMIERNEGO OBCIAŻENIA KRĘGOSŁUPA WSRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO CZYNNIKA WPŁYWAJĄCEGO NA ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO W DOROSŁYM ŻYCIU, Jolanta Turek

15.QUALITY OF LIFE IN SCHOOL AGE CHILDREN LIVING IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS, Kovtyuk Nataliya, Nechytaylo Yuriy

16.JAK MATKI SĄ PRZYGOTOWANE DO DONIOSŁEJ ROLI PROWADZENIA W DOMU DOUSTNEGO NAWADNIANIA PREPARATEM ORS W CELU ZMNIEJSZENIA UMIERALNOŚCI MAŁYCH DZIECI Z POWODU BIEGUNEK WE WSI KAMALA, W INDIACH, K. Chattopadhyay, J. Hałuszka, E. Kaltenthaler

17.PRZEPROWADZENIE BADAŃ SKRININGOWYCH DOTYCZĄCYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM JAKO POTWIERDZENIE KONIECZNOŚCI REALIZOWANIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO KSZTAŁCENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, Andrzej Szpakow, Ludmiła Klimackaja, Skaiste Laskiene, Danuta Umiastowska, Ewa Szczepanowska

18.OCENA JADŁOSPISÓW PRZEDSZKOLNYCH.CZĘŚĆ I. ENERGIA I MAKROSKŁADNIKI, Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz, Marianna Wegner

19.OCENA JADŁOSPISÓW PRZEDSZKOLNYCH.CZĘŚĆ II. WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE, Wojciech Chalcarz, Sylwia Merkiel, Marianna Wegner

20.NADWAGA I OTYŁOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIEJ, pod nadzorem Andrzeja M. Fal,

21.ZMIANY PARAMETRÓW ROZWOJU SOMATYCZNEGO DZIECI W MŁODSZYM WIEKU A SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, Danuta Umiastowska

22.OCENA PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH W KATEGORIACH WSKAŹNIKÓW ODTŁUSZCZENIA CIAŁA DZIECI Z TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH (LGOM), Sławińska Teresa, Ignasiak Zofia, Rożek Krystyna

23.ANALIZA SKŁADU CIAŁA W ASPEKCIE STYLU ŻYCIA KOBIET Z REJONU LEGNICKIEGO, Grażyna

Sondel, Teresa Sławińska, Marta Marcinkiewicz

24.BIOLOGICZNY WYMIAR STRESU U DZIECI I MŁODZIEŻY.BIOLOGICAL DIMENSHION OF STRESS IN

CHILDREN AND ADOLESCETNS, Tomasz Pietraszkiewicz

25.Analiza porównawcza jodurii dzieci z klas sportowych z Rudy Śląskiej i Szczecina,

Stanjek-Cichoracka A., Kochańska-Dziurowicz A., Bijak A., Karakiewicz B.

26.Czy prowadzona profilaktyka jodowa wpłyneła na wzrost chorób autoimmunologicznych tarczycy u dzieci?, Stanjek-Cichoracka A., Bijak A.

27.Korzystanie z opieki w szkolnych gabinetach stomatologicznych przez uczniów szkół podstawowych z Lublina, Jolanta Szymańska, Leszek Wdowiak, Beata Pawka

28.Stomatologiczne zabiegi profilaktyczne u dzieci lubelskich w wieku przedszkolnym, J.Szymańska, L. Wdowiak, B. Pawka

29.MONITORING OF NUTRITION OF CHILDREN BORN IN MATERNITY HOSPITALS IN FRÝDEK-MÍSTEK REGION (CZECH REPUBLIC), Jana Juríková, Michaela Klusová, Konstantinos Laparidis, Renata, Pietrzak-Fiecko

30.Umieć zdrowo żyć, umieć zdrowo jeść, umieć szanować zdrowie – zajęcia w przedszkolu –

program edukacji prozdrowotnej z udziałem studentów AM we Wrocławiu, Iwona Pirogowicz, G.

Żurek, Katarzyna Hoffmann, A. Steciwko

31.Zmiany klimatu a układ oddechowy u dzieci. Climat change and respiratory system in children. Maja Muszyńska - Graca, Magda Skiba, Joanna Kasznia - Kocot, Beata Dąbkowska,

Piotr Brewczyński, Renata Złotkowska

32.Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Stanisław Lachowski, Stefania Sosnowska, Magdalena Florek

33.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA CECHY SOMATYCZNE I FUNKCJONALNE MŁODYCH DZIEWCZĄT, J. Domaradzki, Z. Ignasiak, T. Sławińska

34.Postawa ciała a poziom siły mięśniowej chłopców z regionu Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego, K. Kochan

35.Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności szybkościowych dziewcząt wiejskich, Fugiel J., Sławińska T., Krynicka I., Kochan K.

36.Poziom odtłuszczenia u dziewcząt z terenów przemysłowych w aspekcie tempa dojrzewania,

Paula Wiśniewska, Teresa Sławińska

37.Ocena pozytywnych mierników zdrowia dzieci wiejskich z terenów przemysłowych, P. Posłuszny, J. Pokrywka

38.OCENA PREFERENCJI POKARMOWYCH MLEKA I JEGO PRZETWORÓW WSRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM SPORTOWEGO, Monika Radzimirska-Graczyk, Wojciech Chalcarz

39.Ekspozycja na pestycydy kobiet w ciąży i dzieci zamieszkujących tereny rolnicze województwa łódzkiego, Wojciech Hanke, Joanna Jurewicz,Danuta Ligocka

40.Ocena skuteczności programu przeciwdziałania powrotowi do palenia papierosów przez

kobiety, które w ciaży zerwały z nałogiem, Wojciech Hanke, Kinga Polańska, Danuta Ligocka

 

Spis treści_XVI_2010_ZDROWIE DZIECI A CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE, KLIMATYCZNE I SPOŁECZNE

 

1.BIOMONITORING OŁOWIU U DZIECI PODSUMOWANIE BADAŃ Z LAT 1991 – 2009, Halina Strugała-Stawik, Zbigniew Rudkowski

2.ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ŚRODOWISKOWYM NARAŻENIEM NA OŁÓW I KADM A ZACHOROWALNOŚCIA NA WYBRANE JEDNOSTKI CHOROBOWE – WYKORZYSTANIE PROCEDUR PROJEKTU 2-FUN: METODY RANKINGOWEJ I PODEJŚCIA GNOSTYCZNEGO, Anicenta Bubak, Jadwiga Gzyl, Pavel Kovaniec

3.NARAŻENIE DZIECI NA OŁÓW W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ W LATACH 2006 - 2009, Mieczysław Dumieński

4.The influence of environmental factors and social conditions on children's health in Krasnoyarsk,WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ZDROWIE DZIECI Z REJONU KRASNOJARSKIEGO, Ludmila Klimatskaya, Sergey Kurkatov, Anatoly Vasilovskiy

5.ENVIRONMENTAL ACTUALITIES AND CHILDREN HEALTH IN UKRAINE AND CHERNIVTSI REGION, Y. 

Nechytaylo, I. Shkrobanets, O.Buryak

6.TWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ W SFERZE BADAŃ ZDROWIA DZIECI I NASTOLATKÓW, Andrzej Shpakov, Ludmila Klimatskaya

7.ZDROWIE DZIECI ROMSKICH – WAŻNY PROBLEM PEDIATRII SPOŁECZNEJ, Tomasz Pietraszkiewicz

8.ZRÓŻNICOWANIE POSTAWY CIAŁA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH ŚRODOWISKO ZAGROŻONE EKOLOGICZNIE, Pokrywka Jakub, Fugiel Jarosław, Posłuszny Paweł

9.WIEK MENARCHE DZIEWCZĄT W ŚWIETLE MODYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH, Teresa Sławinska, Zofia Ignasiak

10.CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH A SKRZYWIENIE BOCZNE KRĘGOSŁUPA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z POLKOWIC, Katarzyna Kochan, Kamila Czajka

11.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH RODZINY NA PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE DZIECI Z POLKOWIC, Jarosław Domaradzki

12.WYOBRAŻENIA I DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WŁASNYCH PROPORCJI CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POLKOWIC, Kamila Czajka, Katarzyna Kochan

13.DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KIERUNKU 

OGRANICZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY, Grzegorz Hudzik, Dorota Wodzisławska-Czapla

14.PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GRUPIE WIEKOWEJ OD 0-16 ROKU ŻYCIA NA PODSTAWIE 

ORZECZNICTWA ZESPOŁÓW POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKIEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU, Lech Lenkiewicz, GraFyna Fiedor, Bernadetta Nowosielska, Anna Golenia

15.SPEKTROMETRYCZNA ANALIZA SKŁADU PIERWIASTKOWEGO I MORFOLOGII DROBIN PYŁÓW – PORÓWNAWCZE BADANIE PYŁÓW ZAWIESZONYCH W SRODOWISKU MIEJSKIM KRAKOWA I PYŁÓW EMITOWANYCH PRZEZ ELEKTROCIEPŁOWNIE EC KRAKÓW, Piotr Konarski, Bartosz Balcerzak, Krzysztof Kaczorek, Iwonna Iwanejko, Janusz Hałuszka, Monika Scibor, Aleksander Zawada, Ryszard Diduszko

16.CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALACH PEDIATRYCZNYCH, Adam Krogulski

17.ZAGROŻENIE ZDROWIA DZIECI ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM BAKTERII Z RODZAJU LEGIONELLA W INSTALACJACH WODNYCH NA ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA, Renata Matuszewska, B.Krogulska

18.ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA PYŁKOWICY U DZIECI W BADANIU KOHORTOWYM, Joanna 

Kasznia-Kocot, Agata Wypych-Ślusarska, Elżbieta Czech, Michał Skrzypek, Piotr Z.Brewczyński

19.OCENA DZIAŁALNOŚCI GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU, WYNIKĄJACA Z NADZORU MERYTORYCZNEGO NAD REALIZACJĄ PRZEZ PIELEGNIARKI I POŁOŻNE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIECMI I MŁODZIEŻĄ, Krystyna Bartków, Barbara Smektała, Lech Lenkiewicz

20.PREDYSPOZYCJA DO NADUŻYWANIA PIWA WSRÓD MŁODZIEŻY. ROLA SPOŁECZNYCH I MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA, Aleksander Szpakow

21.STEŻENIE OŁOWIU WE KRWI DZIECI I MŁODZIEŻY Z POLKOWIC, Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska

22.OCENA POZIOMU ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNEGO MŁODZIEŻY Z TERENÓW EKOLOGICZNIE ZAGROŻONYCH, Gabriela Jednorał, Zofia Ignasiak

23.OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ WIEJSKICH Z LGOM W ŚWIETLE POZIOMU OŁOWIU WE KRWI, Grzegorz Lurek, Zofia Ignasiak

24.DZIELNICOWE ZRÓŻNICOWANIE OBJAWÓW I CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W KATOWICACH, Elżbieta M. Czech, M. Skrzypek, E. Niewiadomska, M. Kowalska, J. Kasznia-Kocot, A. Wypych-Ślusarska, B. Samoliński

25.OCENA STĘŻEŃ JODURII I TYREOGLOBULINY W SUROWICY KRWI U DZIECI SZKOLNYCH Z RUDY 

ŚLĄSKIEJ, Anita Stanjek-Cichoracka, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz, Magdalena Molenda

26.DYNAMIKA ZMIAN ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY KADMEM I OŁOWIEM A ZACHOROWALNOŚĆ NA NOWOTWORY U DZIECI, Damian Absalon, Barbara Ślesak

27.ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYKONYWANYM ZAWODEM I WYSTĘPOWANIEM NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W CIAŻY; WPŁYW NA MASE CIAŁA NOWORODKA, Anna Wojakowska, Barbara Turczyn, Anna Skoczyńska

28.PRENATALNA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE - KOHORTA KOBIET W CIAŻY, Kinga 

Polańska, Wojciech Hanke, Wojciech Sobala

29.PRENATALNA I POSTNATALNA EKSPOZYCJA NA DYM TYTONIOWY A ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY DZIECI, Kinga Polańska, Wojciech Hanke, Wojciech Sobala, Danuta Ligocka

30.NARAŻENIE NA WYBRANE PESTYCYDY RODZIN PRACUJĄCYCH W ROLNICTWIE I ICH DZIECI, Joanna Jurewicz, Wojciech Hanke, Wojciech Sobala, Danuta Ligocka

 

XV_2008_Narażenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne

1.EUROPEJSKI SYSTEM MONITORINGU BIOLOGICZNEGO NARAŻENIA NA CZYNNIKI CHEMICZNE- STAN

 

AKTUALNY, Marek Jakubowski

2.CZY ZMIENIAJACA SIĘ SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STWARZA NOWE PROBLEMY ZDROWOTNE U

 

DZIECI?, Joanna Kasznia-Kocot, Agata Wypych, Jerzy Słowiński

3.PORÓWNANIE SKŁADU I MORFOLOGII DROBIN PYŁÓW ZAWIESZONYCH W POWIETRZU NAD MIASTEM Z

 

OSADAMI ODDZIELONYMI Z INDUKOWANEJ PLWOCINY, P. Konarski, J. Kaczorek, I. Iwanejko, J.

 

Radomska, M. Cwil, J. Hałuszka, M. Scibor, B. Balcerzak, E. Marewicz

4.GLOBALNE ZMIANY KLIMATU: PROBLEM ZDROWIA SRODOWISKOWEGO,R. Złotkowska, P. Brewczyński,

 

B. Dąbkowska, M. Muszyńska-Graca, J. Kasznia-Kocot, M. Skiba

5.ZESPÓŁ POALKOHOLOWY PŁODU - JAK ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?, Iwona Pirogowicz, Grzegorz

 

Żurek, Andrzej Steciwko

6.STAN WIEDZY RODZICÓW DZIECI W WIEKU NIEMOWLĘCYM NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

 

OBOWIĄZKOWYCH I ZALECANYCH, J. Staniszewska

7.MEDYCZNA PRZYDATNOŚĆ BIOLOGII OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM

 

BIOCHEMII I IMMUNOLOGII ICH JADÓW ORAZ EKOLOGICZNYCH UWARUNKOWAŃ ISTOTNYCH DLA ZACHOWAŃ

 

WZGLĘDEM CZŁOWIEKA, Piotr Z. Brewczynski, Joana Kasznia – Kocot, Anna Hom, Beata

 

Dąbkowska, Maja Muszyńska-Graca, Magda Skiba, Renata Złotkowska

8.SYTUACJA SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA W POLSCE NA PODSTAWIE

 

OBSERWACJI WŁASNYCH NA PRZEŁOMIE XX- XXI WIEKU, Ludwika Sadowska , Barbara Górecka, Anna

 

Sadowska

9.RECENT APPROACHES OF NERVOUS SYSTEM DIAGNOSTIC PERSPECTIVES IN NEWBORNS LIVING IN

 

DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS, Shkrobanets Igor, Fokina Sofiya, Bezruk Volodymyr

10.OCENA POZIOMU ROZWOJU SOMATYCZNEGO NIEMOWLĄT Z ZABURZENIAMI OŚRODKOWEJ KOORDYNACJI

 

NERWOWEJ, Z. Ignasiak , K. Prasał

11.WPŁYW CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH ZE STYLEM ŻYCIA NA ZDROWIE RODZINY, I. Klisowska , J.

 

Staniszewska, M. Sen, A. Felinczak, G. Szymanska-Pomorska,I. Taranowicz, K. Misiak, A.

 

Dabek, A.M.Fal

12.THE EFFECT OF LIFE-STYLE RELATED FACTORS ON FAMILY HEALTH, I. Klisowska , J.

 

Staniszewska, M. Sen, A. Felinczak, G. Szymanska-Pomorska, I. Taranowicz, K. Misiak, A.

 

Dabek, A.M.Fal

13.ŚRODOWISKO ŻYCIA DZIECKA A PROFILAKTYKA PRÓCHNICY ZĘBÓW, Jolanta Szymańska

14.„LŻEJ I BEZPIECZNIEJ” - PRÓBA OCENY RYZYKA NADMIERNEGO OBCIAŻENIA KRĘGOSŁUPA WSRÓD

 

DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO CZYNNIKA WPŁYWAJĄCEGO NA ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-

 

SZKIELETOWEGO W DOROSŁYM ŻYCIU, Jolanta Turek

15.QUALITY OF LIFE IN SCHOOL AGE CHILDREN LIVING IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS,

 

Kovtyuk Nataliya, Nechytaylo Yuriy

16.JAK MATKI SĄ PRZYGOTOWANE DO DONIOSŁEJ ROLI PROWADZENIA W DOMU DOUSTNEGO NAWADNIANIA

 

PREPARATEM ORS W CELU ZMNIEJSZENIA UMIERALNOŚCI MAŁYCH DZIECI Z POWODU BIEGUNEK WE WSI

 

KAMALA, W INDIACH, K. Chattopadhyay, J. Hałuszka, E. Kaltenthaler

17.PRZEPROWADZENIE BADAŃ SKRININGOWYCH DOTYCZĄCYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH UCZNIÓW W MŁODSZYM

 

WIEKU SZKOLNYM JAKO POTWIERDZENIE KONIECZNOŚCI REALIZOWANIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO

 

KSZTAŁCENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, Andrzej Szpakow, Ludmiła Klimackaja, Skaiste Laskiene,

 

Danuta Umiastowska, Ewa Szczepanowska

18.OCENA JADŁOSPISÓW PRZEDSZKOLNYCH.CZĘŚĆ I. ENERGIA I MAKROSKŁADNIKI, Sylwia Merkiel,

 

Wojciech Chalcarz, Marianna Wegner

19.OCENA JADŁOSPISÓW PRZEDSZKOLNYCH.CZĘŚĆ II. WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE, Wojciech

 

Chalcarz, Sylwia Merkiel, Marianna Wegner

20.NADWAGA I OTYŁOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIEJ, pod nadzorem Andrzeja M. Fal,

21.ZMIANY PARAMETRÓW ROZWOJU SOMATYCZNEGO DZIECI W MŁODSZYM WIEKU A SPOSOBY SPĘDZANIA

 

CZASU WOLNEGO, Danuta Umiastowska

22.OCENA PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH W KATEGORIACH WSKAŹNIKÓW ODTŁUSZCZENIA CIAŁA DZIECI Z

 

TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH (LGOM), Sławińska Teresa, Ignasiak Zofia, Rożek Krystyna

23.ANALIZA SKŁADU CIAŁA W ASPEKCIE STYLU ŻYCIA KOBIET Z REJONU LEGNICKIEGO, Grażyna

 

Sondel, Teresa Sławińska, Marta Marcinkiewicz

24.BIOLOGICZNY WYMIAR STRESU U DZIECI I MŁODZIEŻY.BIOLOGICAL DIMENSHION OF STRESS IN

 

CHILDREN AND ADOLESCETNS, Tomasz Pietraszkiewicz

25.Analiza porównawcza jodurii dzieci z klas sportowych z Rudy Śląskiej i Szczecina,

 

Stanjek-Cichoracka A., Kochańska-Dziurowicz A., Bijak A., Karakiewicz B.

26.Czy prowadzona profilaktyka jodowa wpłyneła na wzrost chorób autoimmunologicznych

 

tarczycy u dzieci?, Stanjek-Cichoracka A., Bijak A.

27.Korzystanie z opieki w szkolnych gabinetach stomatologicznych przez uczniów szkół

 

podstawowych z Lublina, Jolanta Szymańska, Leszek Wdowiak, Beata Pawka

28.Stomatologiczne zabiegi profilaktyczne u dzieci lubelskich w wieku przedszkolnym, J.

 

Szymańska, L. Wdowiak, B. Pawka

29.MONITORING OF NUTRITION OF CHILDREN BORN IN MATERNITY HOSPITALS IN FRÝDEK-MÍSTEK REGION

 

(CZECH REPUBLIC), Jana Juríková, Michaela Klusová, Konstantinos Laparidis, Renata

 

Pietrzak-Fiecko

30.Umieć zdrowo żyć, umieć zdrowo jeść, umieć szanować zdrowie – zajęcia w przedszkolu –

 

program edukacji prozdrowotnej z udziałem studentów AM we Wrocławiu, Iwona Pirogowicz, G.

 

Żurek, Katarzyna Hoffmann, A. Steciwko

31.Zmiany klimatu a układ oddechowy u dzieci. Climat change and respiratory system in

 

children. Maja Muszyńska - Graca, Magda Skiba, Joanna Kasznia - Kocot, Beata Dąbkowska,

 

Piotr Brewczyński, Renata Złotkowska

32.Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół

 

wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Stanisław Lachowski, Stefania Sosnowska,

 

Magdalena Florek

33.WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA CECHY SOMATYCZNE I FUNKCJONALNE MŁODYCH

 

DZIEWCZĄT, J. Domaradzki, Z. Ignasiak, T. Sławińska

34.Postawa ciała a poziom siły mięśniowej chłopców z regionu Legnicko - Głogowskiego

 

Okręgu Miedziowego, K. Kochan

35.Wpływ wykształcenia oraz aktywności fizycznej rodziców na poziom rozwoju zdolności

 

szybkościowych dziewcząt wiejskich, Fugiel J., Sławińska T., Krynicka I., Kochan K.

36.Poziom odtłuszczenia u dziewcząt z terenów przemysłowych w aspekcie tempa dojrzewania,

 

Paula Wiśniewska, Teresa Sławińska

37.Ocena pozytywnych mierników zdrowia dzieci wiejskich z terenów przemysłowych, P.

 

Posłuszny, J. Pokrywka

38.OCENA PREFERENCJI POKARMOWYCH MLEKA I JEGO PRZETWORÓW WSRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

SPORTOWEGO, Monika Radzimirska-Graczyk, Wojciech Chalcarz

39.Ekspozycja na pestycydy kobiet w ciąży i dzieci zamieszkujących tereny rolnicze

 

województwa łódzkiego, Wojciech Hanke, Joanna Jurewicz,Danuta Ligocka

40.Ocena skuteczności programu przeciwdziałania powrotowi do palenia papierosów przez

 

kobiety, które w ciaży zerwały z nałogiem, Wojciech Hanke, Kinga Polanska, Danuta Ligocka

Spis treści_XVII_2011_Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych

 

9.Biomonitoring ołowiu u dzieci – podsumowanie badań z lat 1991 – 2010 – Halina Strugała-Stawik, Zbigniew Rudkowski

11.Aktualna ocena dyskryminacyjnej roli wybranych czynników społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu wysokości ciała dzieci i młodzieży z Zagłębia Miedziowego – Jarosław Fugiel, Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak

13.Zmiany w częstości występowania wad postawy u dzieci z Zagłębia Miedziowego – Jakub Pokrywka, Jarosław Fugiel, Paweł Posłuszny 

15.BMI uczniów polkowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych a wybrane zachowania zdrowotne – Kamila Czajka, KatarzynaKochan-Jacheć

17.Ocena ryzykownych zachowań zdrowotnych dzieci młodzieży aspekcie wybranych czynników środowiskowych – Katarzyna Kochan, Kamila Czajka, Małgorzata Kołodziej

19.Porównanie zachowań zdrowotnych związanych z postrzeganiem i miejskich szkół własnych proporcji ciała BMI uczniów wiejskich gimnazjalnych Kamila Czajka, Kamila Fiszer, Małgorzata Kołodziej

21.Tendencje zmian w obrębie masy ciała 7-letnich dzieci z różnych środowisk Zagłębia Miedziowego – Paweł Posłuszny, Jarosław Fugiel, Jakub Pokrywka

23.Estrogenne działanie metali. Metaloestrogeny – A. Długosz, M. Durlak, K. Rembacz

25.„Projekt Zdrowe Miasta” – zagrożenia dla realizacji idei– B. Balcerzak, J. Hałuszka 

28,The role of socioeconomic factors on children’s health and home environment – L. Strumylaite, R. Kregzdyte, R. Norkute 

30.„Wpływ stylu życia na występowanie nadmiaru masy ciała u nastolatków” – Angelika Góra, Monika Ścibor 

33.Uwarunkowania stanu odżywienia oraz kształtowania się postawy ciała u dzieci ryzyka na tle zdrowej populacji dolnośląskich dzieci szkolnych – Sadowska L., Polczyk A., Bibrowska R., Zygmunt-Lasia K.

35.Rozwój morfofunkcjonalny młodzieży z Legnicy a uwarunkowania środowiskowo-rodzinne – Gabriela Jednorał, Zofia Ignasiak

37.Proporcje wagowo-wzrostowe dzieci szkolnych w świetle parametrów urodzeniowych oraz czynników środowiskowych – Grzegorz Żurek,Teresa Sławińska, Kamila Czajka, Jarosław Fugiel 

39.Typ rodziny a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży polkowickiej – Jarosław Domaradzki 

41.Dojrzałość społeczna młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa leczonych kompleksowo od wczesnego dzieciństwa – Sadowska L., Choińska A.M., Bartosik B., Bibrowska R., Polczyk A. 

43.Choroba przewlekła w życiu dziecka. Aspekt społeczny oraz psychologiczny na przykładzie cukrzycy typu I – Lucyna Sochocka, Anna Noczyńska, Aleksander Wojtyłko 

45.Content of zinc in main meals consume by students of military university in Vyškov in the Czech Republic – Juříková, J., Kalačová, M., Grametbauer, P.

46.Problemy rodzin wychowujących dziecko chorobą przewlekłą niekorzystnym rokowaniu – Bożena Mroczek, Małgorzata Rybarczyk, Beata Karakiewicz

48.Narażenie dzieci na związki chemiczne emitowane z elementów wyposażenia pomieszczeń Marzena Zaciera, Jolanta Kurek, Lidia Dzwonek, Andrzej Sobczak

50.„Narażenie dzieci z terenów przemysłowych na ołów i kadm na przestrzeni lat” – Patryk Ochota, Leon Kośmider, Magdalena Szuła, Adam Prokopowicz, Krystyna Pawlas, Andrzej Sobczak 

52.Środowiskowe narażenie dzieci na środki ochrony roślin – exposure science w służbie zdrowia publicznego– Lucyna Kapka-Skrzypczak, Małgorzata Cyranka, Joanna Niedźwiecka, Marcin Kruszewski 

54.Zgony niemowląt z powodu wad rozwojowych wrodzonych w konurbacji śląskiej w latach 2000 – 2008 – Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kuźmińska, Ryszard Braczkowski, Małgorzata Kowalska 

56.Urazy dzieci w środowisku wiejskim – możliwości prewencji na przykładzie turnusów rehabilitacyjno-zdrowotnych w sanatorium KRUS w Szklarskiej Porębie – Iwona Pirogowicz, Jerzy Jabłecki, Krystyna Pawlas 

58.Cadmium carcinogenesis – K. Mechonosina, L. Strumylaite

61.Epidemiologiczne rozpoznanie problemu astmy oskrzelowej wieku dziecięcego w rejonie grodzieńskim (przykład badań międzynarodowych BUPAS) – A. Szpakow, T. Niewiertowicz, S. Polubinska, A. Sukchowa, N. Car, W. Prokopowicz, O. Wojtowicz

 

63.Związki wybranych aspektów zdrowia poznawczego i rozwoju morfofunkcjonalnego uczniów szkół wiejskich – Żurek G. 

65.Dlaczego nasze dzieci chorują, czyli o aerozolu bakteryjnym w domach, żłobkach, przedszkolach i szkołach? – Danuta O.Lis, Rafał L. Górny, Janusz Malinowski 

67.Środowiskowe narażenie dzieci przedszkolnych na azbest – E. Krakowiak, J. Cembrzyńska, G. Sąkol, R.L. Górny 

70.Narażenie dzieci na alergogenne roztocze występujące w kurzu domowym – Anna Niesler, Krzysztof Solarz, Rafał Longin Górny, Renata Złotowska, Joanna Kasznia-Kocot, Beata Łudzeń-Izbińska, Gabriela Ścigała, Gabriela Sąkol 

72.Narażenie na alergen roztoczy kurzu domowego (Der p1) a chorób w przedszkolach i żłobkach ryzyko występowania objawów układu oddechowego u dzieci – Złotkowska R., Niesler A., Kasznia-Kocot J.,Solarz K., Górny R.L., Ścigała G., Sąkol G., Łudzeń-Izbińska B.

75.Wpływ ekspozycji na pestycydy i ciężkości pracy na masę urodzeniową noworodków kobiet pracujących gospodarstwach ogrodniczych– Joanna Jurewicz, Wojciech Hanke, Wojciech Sobala

77.Czy dzieci zamieszkujące tereny wiejskie są eksponowane na pestycydy? – wyniki badań monitoringu osób pracujących w rolnictwie– Joanna Jurewicz, Wojciech Hanke, Wojciech Sobala, Danuta Ligocka 

79.Przebieg pracy zawodowej kobiet w czasie ciąży na podstawie prospektywnego badania kohortowego w województwie łódzkim– Joanna Jurewicz, Wojciech Hanke, Teresa Makowiec-Dąbrowska 

81.Dynamika zmian w nałogu palenia papierosów i biernej ekspozycji na dym tytoniowy w czasie trwania ciąży – K. Polańska, W. Hanke, W. Sobala, D. Ligocka 

83.Ocena wpływu ekspozycji na dym tytoniowy na parametry urodzeniowe noworodka – K. Polańska, W. Hanke, W. Sobala, D. Ligocka 

84.Narażenie kobiet ciężarnych na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – K. Polańska, W. Hanke, W. Sobala, S. Brzeźnicki, D. Ligocka 

86.Możliwe działania zapobiegawcze w powstawaniu zespołu metabolicznego u dzieci – Beata Świątkowska Possible actions in preventing metabolic syndrome in children– Beata Świątkowska 

87.Ryzyko i profilaktyka chorób odkleszczowych u dzieci – Beata Świątkowska

88.Risk and tick-borne disease prevention in children – Beata Świątkowska

89.Aspekty środowiskowego narażenia na pył azbestu – Beata Świątkowska

90.Aspects of environmental exposure to asbestos dust – Beata Świątkowska

91.Ocena nawyków żywieniowych młodzieży trzecich klas gimnazjalnych. Doniesienie wstępne – Waszkiewicz Ludmiła, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Zatońska Katarzyna, Pałczuk Emilia 

92.Zachowania antyzdrowotne studentów medycyny (porównanie transgraniczne) – Aleksander Szpakow Agnieszka Kułak, Piotr Kułak 

94.Biografie osób z podwyższonym stężeniem ołowiu we krwi dr n. hum. Krystyna Moczia

96.Narażenie populacji dzieci na zanieczyszczenia wewnątrz pomieszczeń mgr Karolina Krupa, mgr Agata Wolny

98.Środowiskowe narażenie na ołów występowanie zaburzeń rozwoju u dzieci w województwie śląskim – mgr Agata Wolny, mgr Krupa Karolina

100.Ocena ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u dzieci w młodszym wieku szkolnym– Kurc-Darak Bożena, Kornafel Danuta 

102.Networking in Pediatric Environmental Medicine – Status quo and Future Prospects – Judith Linnemann 

104.Treatment of children with atopic dermatitis and chronic urticaria– Chvoryk D.F. 

104.Leczenie atopowego zapalenia skóry i przewlekłej pokrzywki nawracającej u dzieci– Chworyk D.F. 

105.Liver-related death in hiv-infected patients– Matsiyeuskaya N.V., Tsyrkunov V.M.,Tsyrkunova T.G. 

107.Electronic training manual for physical education classes in schools – V. Khramov 

108.Classification of ectocardia – Y.M.Kisilevsky, Segodnik V.V.

110.Finger dermatoglyphics of children with the infringement of sight and hearing which are studied at specialized schools of Grodno– Vilchinskaya L.P.

112.Ultrasound screening of congenital malformations on basis Grodno regional perinatal center – Iodkovsky K.M., Matsyuk I.N., Ysubova E. R., Stelmashuk A.S. 

114.Causes of abortion during congenital fetal malformations – Iodkovsky K.M., Matsyuk I. N., Ysubova E. R., Kovalchuk K.V. 

116.Interferon-γ in the serum of venous blood of full term newborn babies– I. Baranovskaja, N. Malyshko, L. Shejbak 

117.Correction of vitamin deficit at children with chronic diseases– N. Yushkevich, T. Rovbuts 

119.The content of interferon-γ in the blood in the different results of mantoux tuberculin skin test – E. Aleksa, S. Demidik, L. Pigalkova

121.The comparative analysis of the health status of children living in the gomel and grodno areas A.Kotava, A. Sosnovskaja 

124.The methods of applying electronic training manual on basketball at the lessons of physical education – V. Navoichik, Nawojczyk A.

125.Epidemiological diagnostics allergic disease of the skin students-sportsmen – Bykova N.V.

126.“Bio für Kinder” – Organic Food for Kids – Stephanie Weigel

 

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!