jeden procent

Informacje jak przekazać 1%

Turnusy profilaktyczno-lecznicze

Dla zakwalifikowanych dzieci organizowane jest leczenie na turnusach profilaktyczno-leczniczych w miejscowościach czystych ekologicznie nad morzem i w górach. 

W czasie trwania turnusów realizowany jest program terapeutyczny, pedagogiczny i edukacyjny opracowany przez Radę Naukową Fundacji, z zastosowaniem terapii biodynamizującej, która obok leczenia klimatycznego, wpływa dodatnio na proces detoksykacji organizmu dziecka. Dzieci otrzymują duże ilości wód mineralnych (szczawy alkaliczne) bogatych w pierwiastki konkurencyjne wobec ołowiu oraz preparaty pszczelopochodne. W czasie pobytu dzieci pozostają pod stałą opieką medyczną oraz pedagogiczną; poddawane są intensywnej rehabilitacji ruchowej. Realizowany jest bogaty program edukacji ekologicznej podczas bezpośrednich kontaktów z przyrodą i w czasie wycieczek krajoznawczych. Edukacja prozdrowotna obejmuje tematykę zdrowotnych zagrożeń środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki ołowiowej, oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom, promocję zdrowego trybu życia. Poprzez wprowadzane zabawy, gry i konkursy kształtowany jest emocjonalny stosunek do poruszanych zagadnień, poszerzenie wiedzy, podniesienie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej. Z leczenia na turnusach leczniczo-rehabilitacyjnych do tej pory skorzystało ponad 19,9 tys. dzieci.

W roku 2014 program. „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w Centrum Diagnostycznym Profilaktyczno-Leczniczym Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego realizowany jest w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, w woj. dolnośląskim. Spośród populacji dziecięcej objętej badaniami monitoringowymi stanu zdrowia lekarze specjaliści kwalifikują dzieci, które należy objąć działaniami profilaktyki zdrowotnej w formie turnusu profilaktyczno - zdrowotnego. Turnusy są organizowane całorocznie w miejscowościach nadmorskich i górskich na terenach czystych ekologicznie. Na wyjazdy w pierwszej kolejności kwalifikowane są dzieci, u których podczas badań monitoringowych oznaczony został najwyższy poziom ołowiu, a następnie dzieci kierowane przez przychodnie lub szkoły i pedagogów szkolnych. Do sierpnia 2014 r. jest planowana organizacja 6 turnusów, w których weźmie udział około 280 dzieci zamieszkujących obszary gmiy Legnica, Lubin, Polkowice, Kunice, Chojnów, Miłkowice, i Głogów.

 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!