Informacje jak przekazać 1%

Współpraca

Fundacja współpracuje z:

 • Administracją państwową szczebla wojewódzkiego i regionalnego
 • Samorządami województwa dolnośląskiego 
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
 • Wojewódzkim Wydziałem Ochrony Środowiska
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
 • Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
 • Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Instytutem Farmakologii i Leków w Poznaniu
 • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
 • Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Przemysłowym Instytutem Elektroniki w Warszawie. 
 • Pomorskim Uniwersytetem Medycznym
 • Śląskim Uniwersytetem Medycznym
 • Szkołami, przedszkolami, rodzicami, zakładami pracy
 • Innymi organizacjami, instytucjami i grupami działającymi na rzecz dzieci i ekologii

 

W galerii

Znajdź nas

Translator

 
Copyright © 2013! All right Reserve!
Design by : Fundacja!